ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

ระบบบริหารงบประมาณ

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียน

Read more