ระบบบริหารงบประมาณ

ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การคัดเลือกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์

การคัดเลือกเป็นกรรมก

Read more