เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561

ศุกร์ ที่ 3 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561 DOWNLOADเข้าชม : 50


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      **ทุกแห่ง**การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานราชการ 20 / ส.ค. / 2561
      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 7/2561 3 / ส.ค. / 2561
      ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหา และคัดเลือกบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมา 6 / ก.ค. / 2561
      ด่วนที่สุด - แจ้งเลื่อนกำหนดการประชุม ผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 6/2561 ประจำเดือนกรกฎาคม 2561 3 / ก.ค. / 2561
      กลุ่มแผนงานสำนักงาน กศน.ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐาน/การศึกษาตามอัธยาศัย /การดำเนินงาน 4 ศูนย์การเรียนรู้และศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน 15 / มิ.ย. / 2561