เนื้อหา : เรื่องเด่นวันนี้
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ

อาทิตย์ ที่ 12 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562
เข้าชม : 165


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      งบทดลอง 13 / พ.ค. / 2563
      ปฏิทินการดาเนินการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 8 / พ.ค. / 2563
      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 4/2563 6 / พ.ค. / 2563
      การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 3/2563 10 / เม.ย. / 2563
      ดาวน์โหลดไฟล์ตรวจกระดาษคำตอบ (ประถม และ ม.ต้น) 1 / เม.ย. / 2563