เนื้อหา : ข่าวสถานศึกษา
หมวดหมู่ : ข่าวประชาสัมพันธ์
หัวข้อเรื่อง : ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน...

อังคาร ที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563
เข้าชม : 6


ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

      ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จัดซื้อหนังสือเรียน... 30 / มิ.ย. / 2563
      ราคากลางจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 29 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 17 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ 16 / มิ.ย. / 2563
      ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหนังสือเรียน 15 / มิ.ย. / 2563