เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561

อังคาร ที่ 7 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 19


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถ 16 / ส.ค. / 2561
      การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(รายวิชาเลือกเสรี) 8 / ส.ค. / 2561
      ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561 7 / ส.ค. / 2561
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถ 6 / ส.ค. / 2561
      ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2561 2 / ส.ค. / 2561