เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....

ศุกร์ ที่ 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กศน. และให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2563 ณ โรงแรมสกายวิว อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน


เข้าชม : 26


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องใน... 4 / ก.ค. / 2563
      วันที่ 3 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา ... 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563