เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....

พฤหัสบดี ที่ 25 เดือน มิถุนายน พ.ศ.2563


 

 
 

นายเอกราช  ชวีวัฒน์  ผู้อำนวยการ  สำนักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  มอบนโยบายและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ตามโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส้รางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช 2551  ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน  2563 
โรงแรมสกายวิว  อำเภอเมืองบุรีรัมย์  จังหวัดบุรีรัมย์เข้าชม : 14


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องใน... 4 / ก.ค. / 2563
      วันที่ 3 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา ... 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563
      การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 3 / ก.ค. / 2563