เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่10/2561 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาค

ศุกร์ ที่ 2 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2561


 วันที่ 1 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00 น. นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารสถานศึกษา ทุกแห่ง และบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน ครั้งที่10/2561  เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานในเดือนตุลาคมที่ผ่านมา พร้อมทั้งตอบรับนโยบายแนวทางขับเคลื่อนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์เข้าชม : 44


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะเสนอจัดซื้อวัสดุ จำนวน 15 รายการ 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะเสนอจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 29 รายการ 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะเสนอจัดซื้อหลักฐานทางการศึกษา 17 / ม.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การจัดซื้อหนังสือเรียน 2/2561 14 / ม.ค. / 2562