เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ...

พฤหัสบดี ที่ 17 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


วันที่ 17 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 2 กิจกรรม สรุปผลการปฏิบัติงานและแถลงแผนปฏิบัติการด้านความมั่นคง 5 ด้าน ตามยุทธศาสตร์ชาติ ณ ห้องประชุมโรงแรมเครสโค โฮเทล ตำบลอิสาณ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ เป็นประธาน

เข้าชม : 9


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 16 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 15 / ก.ย. / 2563
      วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 15 / ก.ย. / 2563