เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...

อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ และห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนสุวรรณ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ ตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รถโมบายสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่
ฐานที่ 2 ปริศนาคำทาย
ฐานที่ 3 พีรมิดความรู้
ฐานที่ 4 วาดภาพระบายสี
ฐานที่ 5 สาธิตการทำขนมโดนัทจิ๋ว
ฐานที่ 6 สาธิตการทำไอติมหลอด
 เข้าชม : 16


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 16 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 15 / ก.ย. / 2563
      วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 15 / ก.ย. / 2563