เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ...

อังคาร ที่ 15 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนนโยบายสู่การปฏิบัติเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหาปลอดยาเสพติดและอบายมุขในสถานศึกษา มาตรการเสริมสร้างความเข้มแข็งในสถานศึกษา พร้อมพิธีมอบรางวัลสถานศึกษาสีขาว ปลอดยาเสพติดและอบายมุขดีเด่น ปีการศึกษา 2561(ประเภทสถานศึกษาดีเด่น ระดับเงิน) โดยสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับรางวัลฯ 5 แห่ง ได้แก่ กศน.อำเภอแคนดง กศน.อำเภอบ้านด่าน กศน.อำเภอลำปลายมาศ กศน.อำเภอนางรอง และกศน.อำเภอบ้านกรวด
เข้าชม : 16


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 16 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 15 / ก.ย. / 2563
      วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 15 / ก.ย. / 2563