เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...

จันทร์ ที่ 14 เดือน กันยายน พ.ศ.2563


วันที่ 14 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอห้วยราช และห้องสมุดประชาชนอำเภอห้วยราช นำโดย นางสาวณัฏฐณิชา อินทรโสภา ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอห้วยราช ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านใหม่ ตำบลสามแวง อำเภอห้วยราช โดยจัดกิจกรรมแบ่งเป็นฐาน ดังนี้
ฐานที่ 1 รถโมบายสื่อการเรียนรู้เคลื่อนที่
ฐานที่ 2 ภาพระบายสี
ฐานที่ 3 การแสดงมายากล
ฐานที่ 4 การทำถังขยะจากขวดพลาสติก
พร้อมทั้งนำขนมจากกิจกรรมกลุ่มสนใจ อาชีพการทำขนมสาคูไส้หมู และขนมปังไส้ต่างๆ มาเเจกจ่ายให้ผู้รับบริการได้รับประทานด้วย
 
 


เข้าชม : 15


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 17 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 16 / ก.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 15 / ก.ย. / 2563
      วันที่ 15 กันยายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายกลุ่มงานส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ... 15 / ก.ย. / 2563