เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...

พฤหัสบดี ที่ 30 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2563


บ่ายยวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่  (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย โดยเน้นทักษะการค้นคว้าหาความรู้จากอินเตอร์เน็ต กิจกรรมส่งเสริมการอ่าน วาดภาพระบายสี กิจกรรมเล่านิทาน กิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการสำหรับเด็ก นวัตกรรมส่งเสริมการอ่าน เกมส์บิงโกคำควบกล้ำ และเกมส์บิงโกบวกเลขเข้าชม : 10


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ... 7 / ส.ค. / 2563
      นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 7 / ส.ค. / 2563
      กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 7 / ส.ค. / 2563
      นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์... 7 / ส.ค. / 2563
      กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนางรอง... 6 / ส.ค. / 2563