เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานโครงการอบรม..

ศุกร์ ที่ 31 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562

          นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน.ด้านการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคลและการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา...โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ครูและผู้เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล ที่สอดคล้องกับความต้องการและความสนใจของผู้เรียนและสามารถจัดทำแนวทางโอนความรู้เทียบโอนความรู้และการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน 2551 ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้เรียน ได้รับความอนุเคราะห์คณะวิทยากร ประกอบด้วย นางสาวนุรัตน์ วรกฎ ผู้อำนวยการ กศน.แวงใหญ่ จังหวัดขอนแก่น/นางแสงจันทร์ เขจรศาสตร์ สถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ/นางคมขำ แก้วน่วม ข้าราชการบำนาญ และนางสุดสวาท สงปรีดา ข้าราชการบำนาญ... จัดขึ้นระหว่าง 29-31 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมเทพนคร บุรีรัมย์

 


เข้าชม : 112


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์.... 3 / มิ.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์.... 2 / มิ.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์.... 1 / มิ.ย. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์.... 29 / พ.ค. / 2563
      นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์.... 29 / พ.ค. / 2563