เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : ...วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562...พิธีถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายธีรวัฒน์วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ณ บริเวณลานพิธี ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์

จันทร์ ที่ 6 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


...วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562...
พิธีถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายราชสักการะ
หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โดยนายธีรวัฒน์วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน
ณ บริเวณลานพิธี ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์เข้าชม : 340


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 165 เล่ม 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 4 / ก.พ. / 2563