เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ประกาศ
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์

ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51)
ระหว่างวันที่ 2 – 3  พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์

 


เข้าชม : 117


ประกาศ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 17 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน 165 เล่ม 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาประกวดราคาจัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 7 / ก.พ. / 2563
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ 4 / ก.พ. / 2563