เนื้อหา : ข่าวประชาสัมพันธ์
หมวดหมู่ : ทดสอบหมวดหมู่
หัวข้อเรื่อง : สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์

ศุกร์ ที่ 3 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2562


สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน
นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ (ITW51)
ระหว่างวันที่ 2 – 3  พฤษภาคม 2562
ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์

 


เข้าชม : 39


ทดสอบหมวดหมู่ 5 อันดับล่าสุด

      ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 21 / พ.ค. / 2562
      เปิดโครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงาน กศน.โดยศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ร่วมกับสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.)ไ 11 / พ.ค. / 2562
      ...วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2562...พิธีถวายพระพรชัยมงคล เปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยนายธีรวัฒน์วุฒิคุณผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธาน ณ บริเวณลานพิธี ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ 6 / พ.ค. / 2562
      สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการทำงาน นายทะเบียน และเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล โปรแกรมทะเบียนนักศึกษาสายสามัญ(ITW51) ระหว่างวันที่ 2 – 3 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมปริ้นเซส โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์ 3 / พ.ค. / 2562
      ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผูู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสารสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม พ.ศ.2562 ถึง เดือนมีนาคม 2562) 30 / เม.ย. / 2562