[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

1 / ก.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
โครงการปลูกป่ามหามงคล
กศน.อำเภอกระสัง ร่วมโครงการปลูกป่ามหามงคล จัดสรร พันธุ์กล้าไม้มงคล ไม้ยืนต้น 9 อย่าง 9 กล้ามหามงคล จำนวน 9,999 ต้น วันที่ 30 ส.ค.57 ณ ลานพระพุทธชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติ อ.กระสัง จ.บุรีัรัมย์
1 / ก.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
เปิดสนามแข่งรถ (BRIC)
กศน.อำเภอกระสัง ร่วมเปิดสนามแข่งรถ (BRIC) สนามแข่งรถมาตรฐานที่ดีที่สุดในประเทศไทย วันที่ 29 ส.ค. 57 ณ สนาม (BRIC)
29 / ส.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
ศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง กศน.อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
27 สิงหาคม 2557 กศน.อำเภอพลับพลาชัยไปศึกษาดูงานสถานศึกษาพอเพียง ณ กศน.อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
29 / ส.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
โครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อคนพิการ สำนักงาน กศน.รุ่น 1
วันที่ 26-28 สิงหาคม 2557 นางภูณิชาภัค มนัสธนกิจ ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัย ร่วมโครงการพัฒนาผู้บริหาร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เพื่อคนพิการ สำนักงาน กศน.รุ่น 1 ณ ห้องประชุมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
29 / ส.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
สอบ N-net 1/2557
กศน.อำเภอพลับพลาชัย จัดสอบ N-net ครั้งที่ 1/2557 วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนอนุบาลบ้านสะเดา
29 / ส.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
18 สิงหาคม 2557 นางภูณิชาภัค มนัสธนกิจ ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัยพร้อมบุคลากร ร่วมโครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านบุคลากรด้านบูรณาการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต ณ บ้านสนวนรีสอร์ท ต.สนวน อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก เข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษา 100 คน ครูกศน.8 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู่ด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.หนองกี่พิทยาคม
กศน.สตึก เข้าร่วมโครงการคาราวานวิทยาศาสตร์ นำนักศึกษา 100 คน ครูกศน.8 คน ร่วมกิจกรรมเพื่อการเรียนรู่ด้านวิทยาศาสตร์ วันที่ 25 สิงหาคม 2557 ณ ร.ร.หนองกี่พิทยาคม
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.อ.สตึก สอบ N-Net วันที่ 24 สิงหาคม 2557
กศน.อ.สตึก สอบ N-Net วันที่ 24 สิงหาคม 2557
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
ดูงานด้านอาชีพ สองข้างทางเขียวขจีด้วยข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์
ดูงานด้านอาชีพ สองข้างทางเขียวขจีด้วยข้าวปลาอาหารที่อุดมสมบูรณ์
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
เยี่ยมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกเมือง
เยี่ยมค่ายวิทยาศาสตร์โรงเรียนบ้านโคกเมือง 19-20 สิงหาคม 2557 การศึกษาคือชีวิต นั่นหมายความว่า ตราบใดที่คนเรายังมีลมหายใจการแสวงหาความรู้ไม่ได้จำกัดแค่ในห้องเรียน เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสัตว์ชนิดต่างๆมากมายในกุดซิน ซึ่งวิถีชีวิตคนตำบลสะแก อำเภอสตึก ที่มีแหล่
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึกร่วมกับกศน.อำเภอรวม 8 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์
กศน.สตึกร่วมกับกศน.อำเภอรวม 8 อำเภอ ในจังหวัดบุรีรัมย์ ประกอบด้วยบุคลากรกศน.สตึก กระสังพลับพลาชัยบ้านด่านเฉลิมพระเกียรติละหานทรายโนนดินแดงบ้านกรวด รวม 208 คนจัดโครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร ฯในการป้องกันปราบปรามทุจริต ขอขอบพระคุณนายวัชรินทร์ รุ่งโรจน
27 / ส.ค. / 2557 : กศน.สตึก
ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ศึกษาดูงานตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 15-17 สิงหาคม 2557 ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี เพื่อให้บุคลากรต้นแบบได้เรียนรู้การใช้ชีวิตตามวิถีของพ่อ ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง การใช้พลังงานทดแทน การปลูกผักในพื้นที่จำกัดแบบ
26 / ส.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
สอบ N-NET
กศน.อำเภอกระสัง ดำเนินการสอบ N-NET ภาคเรียนที่ 1/2557 วันที่ 24 ส.ค.57 ณ สนามสอบโรงเรียนกระสังพิทยาคม
25 / ส.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (N-NET)
วันที่ 24 สิงหาคม 2557 ณ โรงเรียนละหานทรายรัชดาภิเษก อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์
25 / ส.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
การประเมินมาตรฐาน กศน.ตำบล ปีงบประมาณ 2557
ระหว่างวันที่ 20 -22 สิงหาคม 2557 ทั้ง 6 ตำบล
25 / ส.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
โครงการอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการบูรณาการมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามทุจริต
วันที่ 18 สิงหาคม 2557 ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อ.ห้วยราช จ.บุรีรัมย์
25 / ส.ค. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 สิงหาคม 2557
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดสอบ N-NET ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 24 สิงหาคม 2557 สนามสอบ โรงเรียนธารทองพิทยาคม
24 / ส.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
สอบ N - NET วันที่ 24 สิงหาคม 2557
กรรมการนิเทศสนามสอบ n - net โรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
24 / ส.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ประชุมคณะกรรมการคุมสอบ N - NET
กศน.อำเภอโนนดินแดง ประชุมคณะกรรมการคุมสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์ ในวันที่ 24 สิงหาคม 2557
22 / ส.ค. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกึยรติ ศึกษาดูงาน สมศ.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกึยรติ ศึกษาดูงาน สมศ.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ วันที่ 22 สิงหาคม 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/59 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03