"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

3 / ก.ค. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรครู
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
รับเสด็จ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ช่วงบ่ายรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รับเสด็จ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ช่วงบ่ายรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558 จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด วันนี้(27มิ.ย) วันแรกของการอบรมขอขอบพระคุณนายธีรพล สกุลรักษ์ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสถานศึกษา สมาชิกกิ่งกาชาดเป็นอย่างสูงค่ะ
วันนี้(28มิถุนายน58) เป็นวันที่สองของโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ขอบใจนักศึกษา ขอบคุณวิทยากรและบุคลากรทุกฝ่าย วันนี้(29มิ.ย.58) เป็นวันที่สามของการจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันนี้(30 มิถุนายน 58) วันที่สี่เป็นวันสุดท้า
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ต้านยาเสพติดบุคลากร-นศ.รณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ต้านยาเสพติดบุคลากร-นศ.รณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
เตรียมต้อนรับคณะตรวจ จากกระทรวงICT
กศน.อำเภอพุทไธสง เตรียมต้อนรับคณะตรวจงาน จากกระทรวง ICT ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT กศน.ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
ศึกษาดูงานที่จังหวัดตราด
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558
1 / ก.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง\"
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง\" วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.บ้านกรวด
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.ประโคนชัย
กศน.อ.ประโคนชัย จัดโครงการค่ายทักษะชีวิตและพัฒนาคุณภาพผู้เรียน รุุ่นที่ ๑
ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม ในวันที่ ๒๑-๒๓ มิ.ย.๕๘
29 / มิ.ย. / 2558 : กศน.กระสัง
โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
โครงการให้ความรู้การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด วันที่ 26 มิถุนายน 2558 ณ ศาลาประชาคมอำเภอกระสัง
26 / มิ.ย. / 2558 : กศน.แคนดง
จัดโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด
ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอแคนดง วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๘
26 / มิ.ย. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรม เดินรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิถุนายน 2558
26 / มิ.ย. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.ลำปลายมาศเกมส์ 24-25 มิ.ย.58
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด กศน.ลำปลายมาศเกมส์ 24-25 มิ.ย.58 ณ สนามกีฬากลางลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน 2558
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดพิธีไหว้ครู วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมโครงการรำลึกสุนทรภู่ เชิดชูวรรณศิลป์ วันที่ 25 มิถุนายน 2558 ณ กศน.อำเภอโนนดินแดง
มีประกวดแต่งกลอน,ประวาดภาพ,ประกวดคัดลายมือ,ประกวดแข่งขันเขียนคำยากในภาษาไทย,ประกวดทำ pop up วรรณคดีไทย
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.บ้านกรวด
โครงการค่ายวิขาภาษาไทย
โครงการค่ายวิขาภาษาไทย
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
คนรุ่นใหม่ วันที่ 22-24 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา จัดโครงการคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม12ประการ ขอบพระคุณนายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึกประธานในพิธีเปิดโครงการ
วันที่สองของการจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม 12 ประการ ขอบคุณพ.ต.ท.นิลกาฬ พรศักดิ์ รองผกก.สภ.สตึก วิทยากรฝีมือเยี่ยม และพระครูโอภาสธรรมญาณ เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมวัดป่าสตึกพัฒนาวันที่ 24 มิถุนายน 2558 วันที่สามเป็นวันสุดท้ายของการจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่าน
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
ร่วมพิธีเปิดและฝึกอาชีพโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว
วันที่ 19 มิถุนายน 2558 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเยาวชนรุ่นใหม่หัวใจสีขาว วันนี้(20มิ.ย58) กศน.สตึกฝึกอาชีพการสานตะกร้าพลาสติก ให้กับเยาวชนเพื่อการเข้าสู่อาชีพและการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.บ้านกรวด
โครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2558 กศน.อำเภอบ้านกรวดได้จัดโครงการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา
25 / มิ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
วิชาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ทัง 12 ตำบล ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบลร่อนทอง นิเทศและให้กำลังใจกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า
28วิชาชีพ วันที่ 16 มิถุนายน 2558 ณ บ้านโคกใหญ่ ตำบลร่อนทอง นิเทศและให้กำลังใจกลุ่มตัดเย็บเสื้อผ้า วันที่ 16 มิถุนายน 2558 บ้านกระทุ่ม ต.ร่อนทอง นิเทศให้กำลังใจกลุ่มวิชาชีพทอผ้าซิ่นตีนแดง บ้านสะแก ตำบลสะแก นิเทศติดตามและให้กำลังใจกลุ่มนวดแผนไทย

กำลังแสดงหน้าที่ 1/80 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03