"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

27 / เม.ย. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท แก่ผู้สนใจทั้ง 16 ตำบล ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 ณ บ้านสวน Frult & Gardens สวนรักทรัทธาเกษตรประณีต บ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8 / เม.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่านแห่งชาติ
วันที่ 2 เมษายน 2559 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่านแห่งชาติ กศน.อำเภอปะคำ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปะคำ
5 / เม.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
2 เมษายน วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการ บรรณสัญจร วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานมีกิจกรรมการประกวด วาดภาพ ขับร้องเพลง อ่านร้อยแก้ว พร้อมทั้งประกวดซุ้มรักการอ่านของแต่ละตำบล ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อสมุดบันทึกความดี
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อหนังสือบันทึกการเรียนรู้
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ศรช./ครูสอนคนพิการ
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ประเมินผลการปฏบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูสอนคนพิการ นำโดย นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วย ครูและ ครูอาสาฯ ในวันที่30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษและความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษและความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับ ปวช.
กศน.พุทไธสง ได้นำนักศึกษาระดับ ปวช. ศึกษาดูงานแหล่ะเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
พีธีมอบป้าย ศสปชต. ให้ตำบล
กศน.พุทไธสง ร่วมกับ กกต. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำโครงการมอบป้าย ศสปชต. ให้แก่ ศสปชต. ประจำตำบล ได้แก่ ตำบลหายโศก,ตำบลบ้านเป้า,ตำบลบ้านแวง,ตำบลบ้านจาน, ตำบลมะเฟือง ณ อบต.ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559
23 / มี.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
กศน.กระสังจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอกระสังจัดโครงการส่งเสริมความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ และการอนุรักษ์พลังงาน วันที่ 21 มี.ค. 59 ณ ศูนย์การเรียนรู้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนครราชสีมา
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
อบรมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล(ศส.ปชต.)
กศน.อำเภอพุทไธสงร่วมกับคณะกรรมการการเลือกตั้งจังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดอบรมให้กับ คณะกรรมการ ศส.ปชต. ของอำเภอพุทไธสง โดย นายสมยศ รักษกุลวิทยา นายอำเภอพุทไธสงมาเป็นประธานเปิดการอบรมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2559
22 / มี.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมงานด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กศน.
วันที่ 18-21 มีนาคม 2559 โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทีมงานด้านการจัดกิจกรรมเรียนรู้ กศน.
19 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน ครองคน ครองงาน
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการศึกษาดูงานพัฒนาบุคลากร เพื่อเพิ่มพูนคุณธรรม จริยธรรม ในการครองตน ครองคน ครองงาน ที่จังหวัดอุดรธาณีและจังหวัดหนองคาย ระหว่างวันที่ 16-18 มีนาคม 2559
16 / มี.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดจ้างตามระบบ e-GP ระยะที่ 3
วันที่ 12-13 มีนาคม 2559 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง ร่าง พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้าง และการจัดจ้างตามระบบ e-GP ระยะที่ 3
10 / มี.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ประเมินบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ (ระดับประเทศ)
วันที่ 10 มีนาคม 2559 กศน.อำเภอปะคำ ได้รับการประเมินบุคคลเข้ารับการอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในต่างประเทศ (ระดับประเทศ)
10 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ สองฝั่งมูลเกมส์
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เป็นเจ้าภาพ จัดการแข่งขันกีฬาโซนสองฝั่งมูลเกมส์ โดยมี กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กศน.อำเภอนาโพธิ์ กศน.อำเภอแคนดง กศน.อำเภอคูเมือง และกศน.อำเภอสตึก เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาโรงเรียนมัธยมพุทไธสง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2559
10 / มี.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เมืองบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
โครงการอบรมพัฒนาความรู้ความสามารด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในชีวิตประจำวัน
10 / มี.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เมืองบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สูการคิดเป็นเน้นพอเพียง
โครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนำความรู้สูการคิดเป็นเน้นพอเพียง
10 / มี.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ประมวลภาพพิธีเปิด ศส.ปชต.ระดับตำบล
ประมวลภาพพิธีเปิด ศส.ปชต.ระดับตำบล

กำลังแสดงหน้าที่ 1/90 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03