"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

22 / พ.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
พอ.สว.โรงเรียนบ้านบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
กศน.อำเภอลำปลายมาศ นำโดย นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วยบุคลากร ครู กศน. ร่วมงาน พอ.สว. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 / พ.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ วัดวรดิษฐ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่วัดวรดิษฐ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
โครงการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2559 ณ.หอประชุม กศน.อำเภอสตึก
โครงการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2559 ณ.หอประชุม กศน.อำเภอสตึก
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันนี้ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่2/2558
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่2/2558
16 / พ.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา 2559 ในวันที่ 15 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอลำปลายมาศ
13 / พ.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการจัดการศึกษาเรียนร่วม(ทวิศึกษา)
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาการจัดการศึกษาเรียนร่วม หลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย(ทวิศึกษา) ภาคเรียนที่ 1/2559
2 / พ.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตตามแนวทางวิถึไทย ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียนเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตตามแนวทางวิถึไทย ระหว่างวันที่ 28 - 29 เมษายน 2559
2 / พ.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
โครงการอบรมมัคคุเทศน์ท้องถิ่นคนบุรีรัมย์ ครอบครัวเดียวกัน สายเลือดเดียวกัน ลูกหลานรัชกาลที่ 1
2 / พ.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาเอดส์ในยุคสังคมปัจจุบัน วันที่ 21-22 เม.ย. 59
โครงการสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันยาเสพติดและปัญหาเอดส์ในยุคสังคมปัจจุบัน วันที่ 21-22 เม.ย. 59
27 / เม.ย. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการหมู่บ้านเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท แก่ผู้สนใจทั้ง 16 ตำบล ระหว่างวันที่ 26-27 เมษายน 2559 ณ บ้านสวน Frult & Gardens สวนรักทรัทธาเกษตรประณีต บ้านห้วยมะไฟ ต.เมืองแฝก อ.ลำปลายมาศ จ.บุรีรัมย์
8 / เม.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่านแห่งชาติ
วันที่ 2 เมษายน 2559 โครงการ 2 เมษา วันรักการอ่านแห่งชาติ กศน.อำเภอปะคำ ร่วมกับห้องสมุดประชาชนอำเภอปะคำ
5 / เม.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
2 เมษายน วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการ บรรณสัญจร วันรักการอ่าน เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีฯ ในงานมีกิจกรรมการประกวด วาดภาพ ขับร้องเพลง อ่านร้อยแก้ว พร้อมทั้งประกวดซุ้มรักการอ่านของแต่ละตำบล ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อสมุดบันทึกความดี
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อหนังสือบันทึกการเรียนรู้
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ประโคนชัย
ราคากลางจัดซื้อการทำบัญชีครัวเรือนและบัญชีธุรกิจ
งบประมาณและราคากลางแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอประโคนชัย
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
ประเมินผลการปฏิบัติงานครู ศรช./ครูสอนคนพิการ
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ประเมินผลการปฏบัติงานครูศูนย์การเรียนชุมชนและครูสอนคนพิการ นำโดย นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วย ครูและ ครูอาสาฯ ในวันที่30 มีนาคม 2559 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษและความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการฝึกทักษะ ภาษาอังกฤษและความรู้สู่ประชาคมอาเซี่ยน ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 30-31 มีนาคม 2559
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาระดับ ปวช.
กศน.พุทไธสง ได้นำนักศึกษาระดับ ปวช. ศึกษาดูงานแหล่ะเรียนรู้ด้านศิลปวัฒนธรรม ที่จังหวัด กาฬสินธุ์ เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2559
31 / มี.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
พีธีมอบป้าย ศสปชต. ให้ตำบล
กศน.พุทไธสง ร่วมกับ กกต. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ทำโครงการมอบป้าย ศสปชต. ให้แก่ ศสปชต. ประจำตำบล ได้แก่ ตำบลหายโศก,ตำบลบ้านเป้า,ตำบลบ้านแวง,ตำบลบ้านจาน, ตำบลมะเฟือง ณ อบต.ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/90 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03