[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

19 / ธ.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
วันที่ 11-13 ธันวาคม 2557 นางภูณิชาภัค มนัสธนกิจ ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัย และบุคลากร กศน.อำเภอพลับพลาชัยจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ณ ค่ายจังหวัดทหารบกบุรีรัมย์ โดยมีนายสถิตย์ ทองเหลา ผอ.สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์เป็นประธานในพิธี
19 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
แหล่งเรียนรู้ กศน.ตำบลท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ แหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น นางสุวรรณ โยงรัมย์ ผู้ใหญ่บ้านบ้านสำโรงพัฒนา ม.9 ต.ท่าม่วง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ นายบุญเที่ยง-นางเสียน มณีล้ำ พ่อ-แม่ ของผู้ใหญ่บ้าน ครอบครัวนี้เป็นครอบ
19 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
ตรวจติดตามหมู่บ้าน๙ดี
ตรวจติดตามหมู่บ้าน๙ดี วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ บ้านโนนธาตุ ม.6 ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ โดยการนำของนายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึกและหัวหน้าส่วนราชการ เป็นคณกรรมการตรวจติดตามการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุขด้วยปัจจัยแห่งคว
19 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
โครงการคนไทยรุ่นใหม่
โครงการคนไทยรุ่นใหม่ วันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ วัดประจำตำบลทั้ง 12 แห่ง กศน.สตึก จัดโครงการคนไทยรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยมหลัก 12 ประการ เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีมีความสุข
19 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 15 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอสตึก จัดอบรมและศึกษาดูงานโครงการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการดำเนินชีวิต ณ ศูนย์เรียนรู้บ้านแสงจันทร์ ตำบลสนามชัย และศูนยเรียนรู้บ้านตามา ตำบลชุมแสง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย
18 / ธ.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง ร่วมเดินแบบผ้าไหม ที่ งานกาดชาด จ.บุรีรัมย์
18 / ธ.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
กศน.อำเภอโนนดินแดงจัดโครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ เมื่อวันที่ 15 - 17 ธ.ค 57 ณ วัดป่าโนนดินแดง หมู่ 4 ต.โนนดินแดง อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
18 / ธ.ค. / 2557 : กศน.พุทไธสง
โครงการยุวกาชาด กศน.อำเภอพุทไธสง
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการยุวกาชาด ที่ กศน.อำเภอพุทไธสง ระหว่างวันที่ 11 - 14 ธันวาคม 2557
18 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและพิธีมอบใบประกาศนียบัตรผู้จบหลักสูตร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557 วันที่ 17 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
18 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการค่ายอบรมภาษาอังกฤษ ภาคเรียนที่1 ปีการศึกษา2557 ในวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
16 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กีฬากศน.ตำบลกศน.อำเภอสตึก กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง
กีฬากศน.ตำบลกศน.อำเภอสตึก กำหนดจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ สนามกีฬากศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง นักศึกษากศน.ได้จัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาเพื่อความสามัคคีประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ขอขอบคุณองค์การบริหารส่วนตำบล เครือข่าย คณะครู
16 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
อบรมจัดทำแผนวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำทีมงานเข้าอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
อบรมจัดทำแผนวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ นำทีมงานเข้าอบรมจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาสถานศึกษา
16 / ธ.ค. / 2557 : กศน.สตึก
พิธีเปิดหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
พิธีเปิดหมุ่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 5 ธันวาคม 2557 เวลา 11.00 น. ณ บ้านตาลอง ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
15 / ธ.ค. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และเครือข่ายในการจัดการศึกษานอกโรงเรียน
15 / ธ.ค. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
โครงการค่ายเสริมสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ กศน.เมืองบุรีรัมย์ รุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 11-13 ธ.ค. 2557
15 / ธ.ค. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
งานถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล
งานถวายพระพรชัยมงคลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวามหาราช
14 / ธ.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
กศน.อำเภอกระสัง จัดการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV
กศน.อำเภอกระสัง จัดการเรียนการสอนผ่านรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษา ETV ในวันอาทิตย์ที่ 14 ธันวาคม 2557
12 / ธ.ค. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
วันพ่อแห่งชาติ2557
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557
12 / ธ.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
อบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 11-12 ธันวาคม 2557 ณ โรงแรมเทพนคร จ.บุรีรัมย์
นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง/นายสมบูรณ์ จอยเอกา นางสาวลลิตรภัทร แกกูล นางสาวศิริรัตน์ สีดา และนายสุเทพ สีหะวงษ์ บุคลากร กศน.อำเภอโนนดินแดง เข้าร่วมโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ประจำปี 2558
11 / ธ.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ภาพประทับใจพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา กศน.โนนดินแดง
เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2557 กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดโครงการปฐมนิเทศและพิธีปัจฉิม ให้กับนักศึกษาที่จบภาคเรียนบรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่นและประทับใจ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/69 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03