"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

28 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
กีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาร.ร.บ้านสตึก กศน.สตึก จัดโครงการแข่งขันกีฬาฯมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ขอบ
กีฬาต้านยาเสพติด วันที่ 25 กรกฎาคม 2558 ณ สนามกีฬาร.ร.บ้านสตึก กศน.สตึก จัดโครงการแข่งขันกีฬาฯมีทั้งกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้านมหาสนุก ขอบคุณท่านส.ส.รังสิกร ทิมาตฤกะ ขอบคุณท่าน ส.จ.กฤษณศักดิ์ ศาลางาม ขอบคุณตัวแทนผู้ใหญ่ไก่ปาริชาต บรรณประสิทธ์ ขอบคุณเจ้าของสถา
28 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ค่ายลูกเสือ วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา ต.หนองหัวแรด อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา วันนี้(20ก.ค.)วันแรกของการเข้าค่าย
วันนี้(21ก.ค.)วันสุดท้ายของการเข้าค่ายลูกเสือสุนิตาของกศน.สตึก กิจกรรมสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายค่ะ
26 / ก.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษ
กศน.อำเภอลำปลายมาศจัดโครงการกิจกรรมค่ายอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน (English for Asean) ระหว่างวันที่ 9- 10 กรกฎาคม 2558 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
26 / ก.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการอบรมขับขี่ปลอดภัย กฏหมายจราจร
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับ สถานีตำรวจภูธรลำปลายมาศ จัดอบรมขับขี่ปลอดภัย กฏหมายจราจร ในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอลำปลายมาศ
21 / ก.ค. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานประเมินคุณภาพสถานศึกษา ภายในและภายนอก วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 ณ กศฯ.อำเภอเทพารักษ์ จ.นครราชสีมา
21 / ก.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการอบรมให้ความรู้ ด้านอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมให้ความรู้ ด้านอาชีพ การจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านติม ตำบลศรีภูมิ
17 / ก.ค. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดโครงการศึกษาดูงานเพื่อขับเคลื่อนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 16 กรกฎาคม 2528 ณ ศูนย์การเรียนรู้หนองตาเข้มอำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
16 / ก.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ตามพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารรี ในวันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านระกาเสม็ด ตำบลกันทรารมย์ อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
15 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการค่ายสาระวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทย์ฯนครราชสีมา กศน.สตึก จัดโครงการค่ายสาระวิทยาศาสตร์ ขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ
โครงการค่ายสาระวิทยาศาสตร์ วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 ณ ศูนย์วิทย์ฯนครราชสีมา กศน.สตึก จัดโครงการค่ายสาระวิทยาศาสตร์ ขอบคุณบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกคนค่ะ
15 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ศึกษาดูงานวันที่ 9 กรกฎาคม 2558 ศึกษาดูงานการศึกษานอกระบบ ขอบพระคุณผอ.กศน.นิคมคำสร้อยและทีมงานที่ให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์
วันที่ 10 กรกฎาคม 2558 ขอขอบคุณผู้อำนวยการและบุคลากรที่ให้การต้อนรับชาวกศน.สตึกในการศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา การจัดกิจกรรมอาเซียน ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนของกศน.อำเภอเมืองนครพนม การจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในห้องสมุดประชาชนอำเภอเมืองนครพนม
7 / ก.ค. / 2558 : กศน.ประโคนชัย
ผอ.ภูณิชาภัค มนัสธนกิจ และคณะครู - นักเรียน กศน.อำเภอประโคนชัย
ได้ไปศึกษาดูงาน แหล่งเรียนรู้ เศรษฐกิจพอเพียง บ้านแสงจันทร์ ต.สนามชัย อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ ณ วันที่ ๒ ก.ค. ๕๘
7 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ศึกษาดูงานโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันนี้ 4 กรกฎาคม 2558 ณ บ้านหนองตาเข้ม ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ นำบุคลากรครูนักศึกษาอบรมพร้อมดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง ขอชื่นชมในความเข้มแข็งของผู้นำและชาวบ้านที่เป็นแบบอย่างในการสร้างรายได้ในชุมชน พึ่งพาตนเอง ขอบคุณค่ะ
3 / ก.ค. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาบุคลากรครู
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมโครงการพัฒนาศักยภาพครู ด้านเทคนิคการสอน การเขียนแผนการจัดการเรียนรู้
3 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
รับเสด็จ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ช่วงบ่ายรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
รับเสด็จ วันที่ 2 กรกฎาคม 2558 ช่วงบ่ายรับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดวันที่ 27-30 มิถุนายน 2558 จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด วันนี้(27มิ.ย) วันแรกของการอบรมขอขอบพระคุณนายธีรพล สกุลรักษ์ประธานพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ ขอบคุณแขกผู้มีเกียรติ กรรมการสถานศึกษา สมาชิกกิ่งกาชาดเป็นอย่างสูงค่ะ
วันนี้(28มิถุนายน58) เป็นวันที่สองของโครงการอบรมอาสายุวกาชาดหลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด ขอบใจนักศึกษา ขอบคุณวิทยากรและบุคลากรทุกฝ่าย วันนี้(29มิ.ย.58) เป็นวันที่สามของการจัดอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันนี้(30 มิถุนายน 58) วันที่สี่เป็นวันสุดท้า
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ต้านยาเสพติดบุคลากร-นศ.รณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
ต้านยาเสพติดบุคลากร-นศ.รณรงค์ต้านยาเสพติด 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
เตรียมต้อนรับคณะตรวจ จากกระทรวงICT
กศน.อำเภอพุทไธสง เตรียมต้อนรับคณะตรวจงาน จากกระทรวง ICT ที่ศูนย์การเรียนรู้ ICT กศน.ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2558
2 / ก.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
ศึกษาดูงานที่จังหวัดตราด
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เดินทางไปศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรที่จังหวัดตราด ระหว่างวันที่ 25-28 มิถุนายน 2558
1 / ก.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง\"
โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง \"เดินตามรอยพ่อ อย่างพอเพียง\" วันที่ 30 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
30 / มิ.ย. / 2558 : กศน.บ้านกรวด
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
ปฐมนิเทศนักศึกษา โครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘

กำลังแสดงหน้าที่ 1/81 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03