"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบล
วันนี้ 13 มิถุนายน 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในอำเภอสตึก จัดกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลพร้อมกันทั่วประเทศ ขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดี ผู้บริหารอปท.กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ ครูกศน. เครือข่า
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 11 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการกศน.อำเภอสตึกและบ้านใหม่ไชยพจน์
วันนี้ 11 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นคณะกรรมประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการกศน.อำเภอสตึกและบ้านใหม่ไชยพจน์
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย
วันที่ 9-10 มิถุนายน 2559 ณ ศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตย ศูนย์ราชการ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ จัดโครงการทัศนศึกษาเพื่อส่งเสริมความรู้ด้านประชาธิปไตย ขอบคุณผู้อำนวยการ ทีมงานและบุคคลากรของศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
จัดกีฬากศน.ตำบล สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด
วันนี้ 7 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาสภ.สตึก จัดกีฬากศน.ตำบล สานสัมพันธ์ต้านภัยยาเสพติด วันนี้แข่งขัน 6 ตำบลประกอบด้วยกศน.ตำบลสตึก นิคม ร่อนทอง สะแก ดอนมนต์ ท่าม่วง
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
จัดกีฬากศน.ตำบล สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด
วันนี้ 6 มิถุนายน 2559 ณ สนามกีฬาอบต.เมืองแก ตำบลเมืองแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกีฬากศน.ตำบล สานสัมพันธ์ ต้านภัยยาเสพติด ประกอบด้วย 6 ตำบลได้แก่กศน.ตำบลเมืองแก ชุมแสง หนองใหญ่ สนามชัย ทุ่งวัง กระสัง อุปสรรคคือพายุฝน
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 1- 4 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม
วันนี้ 1- 4 มิถุนายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จัดโครงการอบรมอาสายุวกาชาด หลักสูตรพื้นฐานยุวกาชาด วันนี้เป็นวันแรกของการจัดกิจกรรม
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันที่ 30,31 พฤษภาคม 2559 จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต
วันที่ 30,31 พฤษภาคม 2559 จัดโครงการทักษะชีวิต เพื่อเสริมสร้างสุขภาพกายสุขภาพจิต
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 ณ รพ.สต.ดอนมนต์ ร่อนทอง เมืองแกและหนองใหญ่ กศน.สตึก จัดอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตแก่นักศึกษา ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอบคุณวิทยากรจากรพ.สต.ทุกแห่ง
วันนี้ 27 พฤษภาคม 2559 ณ รพ.สต.ดอนมนต์ ร่อนทอง เมืองแกและหนองใหญ่ กศน.สตึก จัดอบรมให้ความรู้ทักษะชีวิตแก่นักศึกษา ขอบคุณผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายขอบคุณวิทยากรจากรพ.สต.ทุกแห่ง
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาบุคลากรครูกศน.ด้านประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยในชั้นเรียน
วันที่ 24-26 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ พัฒนาบุคลากรครูกศน.ด้านประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการวิจัยในชั้นเรียน
17 / มิ.ย. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 26 บุรีรัมย์ กศน.อำเภอสตึก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ขอบคุณทีมงานวิทยากร คณะครู นักศึกษากศน.และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
วันนี้ 23 พฤษภาคม 2559 ณ มณฑลทหารบกที่ 26 บุรีรัมย์ กศน.อำเภอสตึก จัดอบรมโครงการเสริมสร้างความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อปลูกฝังเสริมสร้างความเป็นพลเมืองดี ขอบคุณทีมงานวิทยากร คณะครู นักศึกษากศน.และผู้เกี่ยวข้องทุกคน
15 / มิ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒๕๕๙
กศน.อำเภอพุทไธสงร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้ร่วมเปิดโครงการเปิดศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ๒๕๕๙ ณ อำเภอพุทไธสง ทุกตำบล
15 / มิ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน(ปฐมนิเทศ) ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๙ ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๕๙
15 / มิ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตรนักศึกษา ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการมอบวุฒิบัตรนักศึกษา ให้กับผู้ที่จบการศึกษาประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๘ ณ หอประชุมศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๕๙
31 / พ.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อสืบสานภูมิปัญญาและวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น (ของดีลำปลายมาศ59) ในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอลำปลายมาศ
31 / พ.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.กระสัง
โครงการแนะแนวปฐมนิเทศนักศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 วันที่ 30 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
22 / พ.ค. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
พอ.สว.โรงเรียนบ้านบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559
กศน.อำเภอลำปลายมาศ นำโดย นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วยบุคลากร ครู กศน. ร่วมงาน พอ.สว. วันที่ 19 พฤษภาคม 2559 ณ โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ ตำบลบุโพธิ์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์
19 / พ.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ วัดวรดิษฐ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการอำเภอยิ้ม...เคลื่อนที่ ร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่วัดวรดิษฐ์ ตำบลหายโศก อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2559
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
โครงการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2559 ณ.หอประชุม กศน.อำเภอสตึก
โครงการหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระหว่างวันที่16-17พฤษภาคม2559 ณ.หอประชุม กศน.อำเภอสตึก
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
วันนี้ 25 เมษายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก ปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบของนักศึกษาการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
17 / พ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่2/2558
วันที่ 15 พฤษภาคม 2559 พิธีมอบวุฒิบัตร ผู้สำเร็จการ ศึกษา ภาคเรียนที่2/2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/91 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03