"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

1 / ก.ย. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติรับการประเมินภายในโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติรับการประเมินภายในโดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
31 / ส.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการเข้าค่ายยุวกาชาด
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการค่ายยุวกาชาดให้กับนักศึกษา ที่ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ ระหว่างวันที่ 26-28 ส.ค. 2558
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง สอบกลางภาคเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ .กศน.ตำบลโนนดินแดง, กศน.ตำบลส้มป่อย, กศน.ตำบลลำนางรอง
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
วันนี้(23ส.ค.58)ครูกศน.อำเภอสตึก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกศน.ตำบล ส่วนครูผู้สอนคนพิการออกเยี่ยมบ้านจัดสอนวิชาชีพและสอนรายวิชาสามัญ เป็นรายบุคคล
วันนี้(23ส.ค.58)ครูกศน.อำเภอสตึก จัดกิจกรรมการเรียนการสอนตามกศน.ตำบล ส่วนครูผู้สอนคนพิการออกเยี่ยมบ้านจัดสอนวิชาชีพและสอนรายวิชาสามัญ เป็นรายบุคคล
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
รับเสด็จ วันนี้ 21 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดตั้งโรงทานบริการ
วันนี้ 21 สิงหาคม 2558 ณ บริเวณโรงเรียนสตึก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการจัดตั้งโรงทานบริการแก่ผู้รอรับเสด็จ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคราชกุมารี ที่เสด็จเยี่ยมราษฎรและหน่วยแพทย์พอ.สว.ประจำจัง
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
อบรมโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียนวันที่ 19-20 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม จัดโครงการส่งเสริมความรู้สู่ประชาคมอาเซียน
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ 18 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสระคูณ บ้านลุงม่วง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรครูและนักศึกษากศน.สตึก
ดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงวันนี้ 18 สิงหาคม 2558 ณ บ้านสระคูณ บ้านลุงม่วง ตำบลโคกล่าม อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ นำบุคลากรครูและนักศึกษากศน.สตึกศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณพ่อผาย สร้อยสระกลาง ปราชญ์ชาวบ้าน ขอบคุณนางเตือนจิตร บงค์บุตรผอ.กศน.อ.ลำป
28 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
สนามสอบ N-NET วันนี้ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตึก สนามสอบN-NET กศน.อำเภอสตึก
สนามสอบ N-NET วันนี้ 16 สิงหาคม 2558 ณ โรงเรียนสตึก สนามสอบN-NET กศน.อำเภอสตึก
27 / ส.ค. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง สอบกลางภาคเรียน วันที่ 27 สิงหาคม 2558
ประจำภาคเรียน ที่ 1 ปีการศึกษา 2558 ณ .กศน.ตำบลโนนดินแดง, กศน.ตำบลส้มป่อย, กศน.ตำบลลำนางรอง
27 / ส.ค. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
ร่วมงานวันรำลึกอนุสาวรีย์เราสู้ วันที่ 26 สิงหาคม 2558
กศน.อำเภอโนนดินแดง ร่วมงานประเพณีวันรำลึกอนุสาวรีย์เราสู้ วันที่ 26 สิงหาคม ของทุกปี เพื่อเป็๋นการรำลึกถึงวีรกรรมของผู้กล้า บ้านโนนดินแดง
26 / ส.ค. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
ประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
กศน.อำเภอโนนดินแดง เข้ารับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2558 โดยคณะกรรมการ ผอ.สุริยันต์ เรืองมนตรี ,ผอ.ทรงชัย ลิ้มตระกูล และนายธราพงษ์ ซารัมย์
26 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการพบธรรมนำสุข
โครงการพบธรรมนำสุข1วันที่ 13-15 สิงหาคม 2558 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการพบธรรมนำสุขและค่านิยม 122ประการ ขอขอบพระคุณนายธีรพล สกุลรักษ์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเปิดการอบรม ขอขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการ นายกเทศมนตรี3เทศ
26 / ส.ค. / 2558 : กศน.สตึก
พัฒนา วันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
พัฒนา วันที่ 10-14 สิงหาคม 2558 ณ สถาบันกศน.ภาคเหนือ จังหวัดลำปาง
24 / ส.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
แคมป์สอนเสริม อังกฤษ คณิตศาสตร์ และคอมพิวเตอร์
กศน.อำเภอพุทไธสงได้จัดกิจกรรม แคมป์สอนเสริม วิชาภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์ ให้กับนักศึกษา กศน. ระหว่างวันที่ 20-21 สิงหาคม 2558 ที่ กศน.ตำบลมะเฟือง
19 / ส.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ประจำปี 2558
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เข้าร่วมโครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดิน ที่ บ้านโนนขี้เกลือ ตำบลบ้านยาง อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2558
19 / ส.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในวันวิทยาศาสตร์ ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์ นครราชสีมา วันที่ 18 สิงหาคม 2558
17 / ส.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
จัดอบรมการเขียนโครงงาน
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดอบรมการเขียนโครงงานให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง ระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ กศน.อำเภอพุทไธสง
16 / ส.ค. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
การจัดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ ( N-Net) ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนร่มเกล้า บุรีรัมย์
15 / ส.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรยุคใหม่สู่ประชาคมอาเซียน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม ผอ.กศน.อำเภอพร้อมด้วยบุคลากรครู กศน.ทั้ง 9 อำเภอ ในวันที่ 13-14 สิงหาคม 2558 ณ โรงแรมสบายโฮเทล จ.นครราชาสีมา
15 / ส.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
ร่วมพิธีถวายพระพร
นางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วย ครู กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมพิธีลงนามถวายพระพร เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระองค์ทรงพระเจริญพระชนมายุ 83 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมอำเ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/83 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03