[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก ประชุมบุคลากร 17 เมษายน 2557
กศน.สตึก ประชุมบุคลากร 17 เมษายน 2557
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก รดน้ำขอพรจากคุณแม่เนย บุญเรือง มารดานายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 12 เมษายน 2557 ณ บ้านในฝัน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
กศน.สตึก รดน้ำขอพรจากคุณแม่เนย บุญเรือง มารดานายประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน. 12 เมษายน 2557 ณ บ้านในฝัน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตรวจรถก่อ โดยนายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเปิด
กศน.สตึก ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพสตึก ร่วมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตรวจรถก่อ โดยนายวัชรินทร์ รุ่งโรจน์ นายอำเภอสตึก ประธานในพิธีเปิด
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก เทศบาลศรีสตึก ร่วมกับ กศน.สตึก รดน้ำขอพรผู้สูงวัย 11 เมษายน 2557
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก เทศบาลศรีสตึก ร่วมกับ กศน.สตึก รดน้ำขอพรผู้สูงวัย 11 เมษายน 2557
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา วันสงกรานต์ ปี 57 ที่สำนักงานกศน.จังหวัด 10 เมษายน 2557
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก รดน้ำดำหัวผู้บังคับบัญชา วันสงกรานต์ ปี 57 ที่สำนักงานกศน.จังหวัด 10 เมษายน 2557
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึกประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน และกิจกรรมวันปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2557
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึกประชุมบุคลากรประจำเดือนเมษายน และกิจกรรมวันปีใหม่ไทย 10 เมษายน 2557
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นด้าน วันที่ 6 - 8 เมษายน 2557 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้นด้าน วันที่ 6 - 8 เมษายน 2557 ณ ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นาประชุม 5 เม.ย.57เตรียมความพร้อมโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. วันที่ 6 - 8 เมษายน 2557 ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
กศน.สตึก นาประชุม 5 เม.ย.57เตรียมความพร้อมโครงการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ วิสามัญขั้นความรู้เบื้องต้น B.T.C. วันที่ 6 - 8 เมษายน 2557 ค่ายไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์
20 / เม.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก นิเทศกิจกรรมด้านอาชีพบ้านกระทุ่ม ตำบลร่อนทอง 5 เมษายน 2557
กศน.สตึก นางพรรณี ราชจันทร์ ผอ.กศน.สตึก นิเทศกิจกรรมด้านอาชีพบ้านกระทุ่ม ตำบลร่อนทอง 5 เมษายน 2557
17 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
งานสงกรานต์ กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์
งานสงกรานต์ กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์
17 / เม.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
คณะครู กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานรดน้ำดำหัวท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
คณะครู กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานรดน้ำดำหัวท่านประเสริฐ บุญเรือง เลขาธิการ กศน.
17 / เม.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
17 / เม.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
โครงการปฐมนิเทศผู้เข้าเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
17 / เม.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน. อำเภอปะคำ
11 เม.ย. 57 กศน.อำเภอปะคำโดยนายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.ปะคำ จัดกิจกรรมวันผู้สูงอายุ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีไทย
16 / เม.ย. / 2557 : กศน.หนองกี่
วันสงกรานต์บ้านในฝัน 2557
วันที่ 12 เมษายน 2557
11 / เม.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
รดน้ำดำหัว ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ 10 เมษายน 2557
ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์
9 / เม.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
อบรมลูกเสือวิสามัญ R.B.T.C
การฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือวิสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น( R.B.T.C ) โดย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 4 ร่วมกับศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธย่าศัย อำเภอหนองกี่ ระหว่างวันที่ 6 - 8 เมษายน 2557 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อำเภอจอมพระ จัง
9 / เม.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.ตำบลเสม็ดเปิดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การนวดแผนไทย
กศน.ตำบลเสม็ดเปิดวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น การนวดแผนไทย
9 / เม.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
คณะครูกศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมพิธีวันจักรี
คณะครูกศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมพิธีวันจักรี
2 / เม.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
2 เมษา วันรักการอ่าน
กศน.อำเภอโนนดินแดง ร่วมงานนิทรรศการทางวิชา \" 2 เมษา เทิดพระเกียรติเจ้าฟ้านักอ่าน \" ณ โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง วันที่ 2 เมษายน 2557

กำลังแสดงหน้าที่ 1/48 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03