"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

16 / ก.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
อบรมเกษตรธรรมชาติ MOA ฟาร์มโอฮิโตะ เมืองอิซูโนคูนิ ณ ประเทศญีปุ่น
อบรมเกษตรธรรมชาติ MOA ฟาร์มโอฮิโตะ เมืองอิซูโนคูนิ ณ ประเทศญีปุ่น
16 / ก.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ กศน
วันที่ 13 -15 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ กศนกันยายน หอประชุมอำเภอปะคำ
12 / ก.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
วันระลึกสากลการรู้หนังสือ ประจำปี2559
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดซุ้ม วันละรึกสากลการรู้หนังสือ ที่ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
9 / ก.ย. / 2559 : กศน.บ้านกรวด
50 ปี วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
50 ปี วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ คณะครูและนักศึกษา ศูนยการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านกรวดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
26 / ส.ค. / 2559 : กศน.ละหานทราย
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาววันวิสาข์ สะเทินรัมย์
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาววันวิสาข์ สะเทินรัมย์
23 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 18 สิงหาคม 2559 ณ สวนผอ.วัฒนา บวรชาติ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำนักศึกษาเข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ 18 สิงหาคม 2559 ณ สวนผอ.วัฒนา บวรชาติ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำนักศึกษาเข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
23 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 15 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนผอ.วัฒนา บ้านปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ 15 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนผอ.วัฒนา บ้านปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
18 / ส.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอกระสังจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 59 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
18 / ส.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
โครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อม
กศน.อำเภอกระสังจัดโครงการส่งเสริมการอนุรักษ์ธรรมชาติและใส่ใจสิ่งแวดล้อม เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 11-12 ส.ค. 59 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำนักศึกษากศน.ร่วมโครงการ
วันที่ 13-14 สิงหาคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมป่าโมกข์ธรรมาราม อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว นำนักศึกษากศน.ร่วมโครงการ
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 12 สิงหาคม 2559 ชาวอำเภอสตึกทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
วันนี้ 12 สิงหาคม 2559 ชาวอำเภอสตึกทุกภาคส่วนร่วมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
จัดอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเทคนิคการค้าออนไลน์
วันที่ 10-11 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลท้ัง12 แห่งในอำเภอสตึก จัดอบรมดิจิทัลชุมชนหลักสูตรการเทคนิคการค้าออนไลน์
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
จัดอบรมหลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัยแก่ประชาชน
วันที่ 8-9 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดอบรมหลักสูตรการใช้อินเทอร์เน็ตแบบปลอดภัยแก่ประชาชน
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเครือข่ายดิจิทัลชุมชนหลักสูตรพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
วันที่ 5-6 สิงหาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชนด้านเครือข่ายดิจิทัลชุมชนหลักสูตรพื้นฐานดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 31กรกฎาคม 2559 - 1สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ วันนี้เป็นวันแรกที่ วิทยากรให้ความรู้นักศึกษากศน.อำเภอสตึก ตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
วันนี้ 31กรกฎาคม 2559 - 1สิงหาคม 2559 ณ ค่ายลูกเสือไพรวิจิตร อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ วันนี้เป็นวันแรกที่ วิทยากรให้ความรู้นักศึกษากศน.อำเภอสตึก ตามหลักสูตรลูกเสือช่อสะอาด
15 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก จัดโครงการอบรมแนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ ขอขอบคุณภูมิปัญญาวิทยากร นักศึกษา และครูกศน.ทุกคน
วันนี้ 28 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก จัดโครงการอบรมแนวทางการสร้างป่าสร้างรายได้ตามแนวพระราชดำริ ขอขอบคุณภูมิปัญญาวิทยากร นักศึกษา และครูกศน.ทุกคน
4 / ส.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย
กศน.พุทไธสง ได้นำนักศึกษาจัดโครงการส่งเสริมความเป็นพลเมืองดีในระบอบประชาธิปไตย เพื่อรณรงค์การออกเสียงประชามติ ณ อำเภอพุทไธสง ระหว่างวันที่ 3-4 สิงหาคม 2559
4 / ส.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการทัดศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
กศน.พุทไธสง ได้จัดโครงการทัดศนศึกษาเพื่อพัฒนาศักยภาพการบริหารจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ให้กับนักศึกษาระดับ ปวช. ที่จังหวัดชัยภูมิ เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2559
4 / ส.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษา กศน.
กศน.พุทไธสง นำนักศึกษาเช้าร่วมการแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2559
4 / ส.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการเทคนิคการทำโครงงานวิทยาศาสตร์
กศน.พุทไธสง ได้จัดแข่งขันการทำโครงงานวิทยาศาสตร์ของนักศึกษาเพื่อเป็นตัวแทนของอำเภอเข้าประกวดแข่งขันโครงงาน ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2559

กำลังแสดงหน้าที่ 1/94 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03