[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

31 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแคนดง
พร้อมด้วยเครือข่ายในพื้นที่อำเภอแคนดงร่วมพิธีเปิดและลงแขกดำนาแปลงนาสาธิต โรงเรียนเกษตรอินทรีย์ ในเขตการดำเนินงานของ ธกส.อำเภอแคนดง วันที่ 29 กรกฎาคม 2557
31 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแคนดง
ผอ.พีระพงษ์ รุ่งเรืองศิลป์พร้อมด้วยบุคลากร ๑ คน เข้าร่วมงานสัมมนาโอกาสและความท้าทายของงาน กศน.สู่อาเซียน จัดโดยสถาบัน กศน.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์โฮเทล วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗
31 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอแคนดง
ออกหน่วยให้บริการร่วมกับเครือข่ายของอำเภอแคนดงเนื่องในโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ บ้านกระทุ่ม ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง วันที่ 24 กรกฎาคม 2557
30 / ก.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
กศน.กระสังเข้าค่ายคุณธรรม ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน
กศน.อำเภอกระสังจัดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม วันที่ 27-29 ก.ค. 57 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมบ้านไร่ปลายตะวัน อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา
29 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.ประโคนชัย เข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ กศน ครั้งที่ 2
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2
28 / ก.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
กีฬา กศน.เลียบชายแดนเกมส์ ครั้งที่ 1
อ.ละหานทราย อ.โนนดิแดง อ.ปะคำ อ.เฉลิมพระเกียรติ อ.บ้านกรวด วันที่ 25 ก.ค.2557 ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอละหานทราย โดยได้รับเกียรติจาก ผอ.ทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา
28 / ก.ค. / 2557 : กศน.ละหานทราย
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม เพื่อสร้างจิตสำนึกความเป็นไทย
ณ ศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติ วัดวะภูแก้ว อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา ระหว่างวันที่ 21-23 ก.ค.2557
28 / ก.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
อบรมลูกเสือ ( A.L.T.C. )
นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง อบรมลูกเสือ ( A.L.T.C. ) ระหว่างวันที่ 28 ก.ค 57 - 1 ส.ค 57 ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ (สวนนกบุรีรัมย์)
28 / ก.ค. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
กีฬา กศน.เกมส์ เลียบชายแดน ครั้่งที่ 1 วันที่ 25 กรกฎาคม 2557 ณ สนามหน้าที่ว่ากาารอำเภอละหานทราย
โดย นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันกีฬาเลียบชายแดนเกมส์ ครั้งที่ 1 โดยมี กศน.อำเภอโนนดินแดง กศน.อำเภอปะคำ กศน.อำเภอละหานทราย กศน.อำเภอบ้านกรวด กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในค
28 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอปะคำ
25 ก.ค. 57 กศน.อำเภอปะคำ นำนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเลียบชายแดนเกมส์ ครั้งที่ 1 ณ กศน.อำเภอละหานทราย โดยได้รับเกียรติจากนางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีเปิด
25 / ก.ค. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
อบรมภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาบุคลากรรับประชาคมอาเซียน
บุคคลากร กศน.อำเภอลำปลายมาศ อบรมภาษาอังกฤษรับประชาคมอาเซียน
25 / ก.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่23 ก.ค.2557
กศน.สตึก รับเสด็จ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าศรีรัศมิ์ พระวรชายาฯ วันที่23 ก.ค.2557
25 / ก.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ 18 ก.ค.2557
กศน.สตึก ร่วมจังหวัดเคลื่อนที่ ต.เมืองแก อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ วันที่ 18 ก.ค.2557
25 / ก.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึกร่วมชุมนุมลูกเสือกศน.ระดับประเทศ จำนวน 13,000 คน ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2
กศน.สตึกร่วมชุมนุมลูกเสือกศน.ระดับประเทศ จำนวน 13,000 คน ในระหว่างวันที่ 18 - 22 กรกฎาคม 2
25 / ก.ค. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาผู้เรียนด้านทักษะภาษาต่างประเทศ สู่ประชาคมอาเซียน
ระหว่างวันที่ 24 - 25 กรกฏาคม 2557 ณ กศน.อ.เมืองบุรีรัมย์
25 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อ.ประโคนชัย!!!!
เข้าร่วมเชียร์รอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันระดับประเทศ “สุดยอด กศน” ณ เมืองทองธานี กรุงเทพมหานคร
24 / ก.ค. / 2557 : กศน.กระสัง
กศน.กระสังเข้าค่ายลูกเสือวชิราวุธ
กศน.อำเภอกระสัง ร่วมเข้าค่ายชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2 วันที่ 18-22 ก.ค. 57 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
23 / ก.ค. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศนอำเภอปะคำ
23 ก.ค.57 กศน.อำเภอปะคำโดย นายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.อำเภอปะคำ จัดโครงการฝึกทักษะทางภาษาเตรียมความพร้อมเข้าสู่อาเซียนสำหรับผู้นำชุมชน
22 / ก.ค. / 2557 : กศน.พลับพลาชัย
งานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ
18-22 ก.ค.2557 นางภูณิชาภัค มนัสธนกิจ ผอ.กศน.อำเภอพลับพลาชัย พร้อมด้วยครู กศน.ตำบล และนักศึกษากศน. ร่วมกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน.ครั้งที่ 2 ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ จ.ชลบุรี เข้าชม : [1]
21 / ก.ค. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก ร่วมกับชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการ
กศน.สตึก ร่วมกับชุมชน สถานศึกษา ส่วนราชการตลอดจนภาคีเครือข่านทุกภาคส่วน ร่วมใจกันจัดขบวนแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2557 ขอขอบคุณผู้ที่เกี่ยวข้องทุกคน งานสำเร็จลุล่วงด้วยดี ขออนุโมทนาบบุญ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/56 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03