"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ 5 บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอสตึก บุคลากรกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหลวง กทม.ร่วมกิจกรรมครัวร่วมใจรวมพลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ
วันนี้ 23 ตุลาคม 2559 ณ สนามหลวง กทม.ร่วมกิจกรรมครัวร่วมใจรวมพลัง จากกระทรวงศึกษาธิการ โดยมีนายสุรพงษ์ จำจด เลขาธิการกศน.และนายประเสริฐ บุญเรือง รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ มาเยี่ยมชมให้กำลังใจ โดยปรุงและแจกอาหารเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของแผ่นดิน
26 / ต.ค. / 2559 : กศน.สตึก
กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการสอนทำริบบิ้นสีดำและให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของชาวไทย
กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก ให้บริการสอนทำริบบิ้นสีดำและให้บริการย้อมผ้าสีดำฟรีเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวงของชาวไทย
21 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ ให้บริการแก่ประชาชนที่มาร่วมกิจกรรม
20 ตุลาคม 2559 ได้ร่วมออกหน่วยปฏิบัติงานตาม โครงการ \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\"บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
18 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากร และนักศึกษา กศน.อำเภอปะคำ
ขอน้อมเกล้าฯ ถวายอาลัยส่งดวงพระวิญญาณพระองค์เสด็จฯ สู่สวรรคาลัย
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น
วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2559 ประชุมปฏิบัติการสรุปผลการฝึกอบรมเกษตรธรรมชาติระดับสูงในประเทศญี่ปุ่น
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
วันที่ 3 - 6 ตุลาคม 2559 ประชุมเสวนาเชิงปฏิบัติการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
วันที่ 24 - 25 กันยายน 2559 กศน.อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการอบรมครูขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
วันที่ 20 - 22 กันยายน 2559 โครงการอบรมครูขยายผลการขับเคลื่อนการจัดทำแผนการเรียนรู้รายบุคคล
7 / ต.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
กิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน เข้าวัดทำบุญ
วันที่ 16 กันยายน 2559 กิจกรรมโครงการปั่นจักรยาน เข้าวัดทำบุญ
6 / ต.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ
โครงการอบรมแกนนำเพื่อขยายผลเกษตรธรรมชาติ
6 / ต.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
คณะครู นักศึกษา กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ
คณะครู นักศึกษา กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมงานวันเยาวชนแห่งชาติ
16 / ก.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
อบรมเกษตรธรรมชาติ MOA ฟาร์มโอฮิโตะ เมืองอิซูโนคูนิ ณ ประเทศญีปุ่น
อบรมเกษตรธรรมชาติ MOA ฟาร์มโอฮิโตะ เมืองอิซูโนคูนิ ณ ประเทศญีปุ่น
16 / ก.ย. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ กศน
วันที่ 13 -15 โครงการเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ กศนกันยายน หอประชุมอำเภอปะคำ
12 / ก.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
วันระลึกสากลการรู้หนังสือ ประจำปี2559
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เข้าร่วมกิจกรรมและจัดซุ้ม วันละรึกสากลการรู้หนังสือ ที่ห้องประชุมวิชชาอัตศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2559
9 / ก.ย. / 2559 : กศน.บ้านกรวด
50 ปี วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
50 ปี วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ จัดขึ้นในวันที่ 8 กันยายน พ.ศ.2559 โดยสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์ คณะครูและนักศึกษา ศูนยการศึกษานอระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอบ้านกรวดได้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย
26 / ส.ค. / 2559 : กศน.ละหานทราย
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาววันวิสาข์ สะเทินรัมย์
ผลงานที่เป็นผลการดำเนินงานที่ผ่านมา นางสาววันวิสาข์ สะเทินรัมย์
23 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 18 สิงหาคม 2559 ณ สวนผอ.วัฒนา บวรชาติ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำนักศึกษาเข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ 18 สิงหาคม 2559 ณ สวนผอ.วัฒนา บวรชาติ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำนักศึกษาเข้าอบรมหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
23 / ส.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 15 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนผอ.วัฒนา บ้านปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
วันนี้ 15 สิงหาคม 2559 ณ บ้านสวนผอ.วัฒนา บ้านปะคำ ตำบลปะคำ อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์ นำประชาชนอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
18 / ส.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์
กศน.อำเภอกระสังจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้เนื่องในสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปี 2559 วันที่ 17 ส.ค. 59 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา

กำลังแสดงหน้าที่ 1/95 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03