[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

29 / ก.ย. / 2557 : กศน.ประโคนชัย
คณะบุคลากรครู กศน.อำเภอประโคนชัย
ได้เข้าร่วมโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตคอรัปชั่น ณ โรงแรมเทพนคร ในวันที่ 26 - 27 กันยายน 2557
29 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อ.ประโคนชัย!!!!
จัดเสวนาค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ เป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้า
28 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตฯ
บุคลากร กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ร่วมโครงการอบรมปลูกจิตสำนึกในการป้องกันการทุจริตฯ
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
ประเมินวิทยฐานะ
ประเมินวิทยฐานะ วันที่ 25 กันยายน 2557 เป็นกรรมการประเมินวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ ดร.สัมมนาการณ์ บุญเรือง กศน.หนองกี่
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.อ.สตึก จัดเสวนาค่านิยม12ประการ
กศน.อ.สตึก จัดเสวนาค่านิยม12ประการ วันที่ 24 กันยายน 2557 กศน.ตำบลทั้ง12แห่งในอำเภอสตึก ได้จัดเสวนาค่านิยม12ประการ เพื่อสร้างความคิดความเข้าใจให้กับกลุ่มเป้าหมายบุคลากร นักศึกษา เครือข่ายให้มีความรู้ จิตสำนึกในการใช้ชีวิตและพัฒนาประเทศชาติในทางที่ถูกต้องเ
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
แสดงความยินดี ผอ.ป้ายแดง
แสดงความยินดี ผอ.ป้ายแดง ขอแสดงความยินดีผอ.คนใหม่ ดร.สัมนาการณ์ บุญเรือง และสุขสันต์วันเกิด 24กันยายน 2557ณ บ้านในฝัน หนองกี่ บุรีรัมย์
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.อ.สตึก ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรกศน.สตึก
กศน.อ.สตึก ผู้อำนวยการ คณะกรรมการสถานศึกษาและบุคลากรกศน.สตึก อนุโมทนาบุญช่วยกันเตรียมสถานที่ในวันที่ 20-24 กันยายน 2557เตรียมความพร้อมในการประชุมกรรมการบริหารคณะสงฆ์ธรรมยุต ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 3-2557 วันที่ 26 กันยายน 2557 ณ วัดป่าสตึก ขอขอบคุณ
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
กิจกรรมเวทีเสวนาค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย วันที่ 23 กันยายน 2557 นำโดยท่าน ผอ.สมร บำขุนทด
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
กิจกรรมเข้าค่ายธรรมะบูรณาการร่วมกับกิจกรรม กพช.
ณ วัดป่าละหานทรายและกศนน.อำเภอละหานทราย วันที่ 22-23 กันยายน 2557
26 / ก.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
การประเมินภาคประสบการณ์ผู้เข้าเทียบระดับฯสูงสุด รุ่นที่ 2
ณ กศน.อำเภอละหานทราย วันที่ 22-23 กันยายน 2557
25 / ก.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
การประเมินผลการปฏิบัติงานครู ศรช.
กศน.อำเภอกระสัง ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานครู ศรช. วันที่ 25 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอกระสัง
25 / ก.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
สอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557
กศน.อำเภอกระสัง ดำเนินการสอบปลายภาคเรียนที่ 1/2557 ระหว่างวันที่ 20-21 กันยายน 2557
25 / ก.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
การประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.อำกระสัง ประเมินสถานศึกษาพอเพียง วันที่ 19-20 กันยายน 2557
25 / ก.ย. / 2557 : ศูนย์การเรียนชุมชน
กศน.อำเภอปะคำ
25 ก.ย.57 นายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.ปะคำ ได้มอบหมายให้คณะครู จัดกิจกรรมเสวนาเรื่องค่านิยมหลัก 12 ประการ ตามนโยบายรัฐบาล เพื่อสร้างจิตสำนึกให้แก่คนในชาติในการเป็นคนดีของสังคม
24 / ก.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดโครงการเวทีเสวนาการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
วันที่ 24 กันยายน 2557 ณ หอประชุมอำเภอโนนดินแดง โดยมี นายสุวิทย์ พุกะเวส นายอำเภอโนนดินแดง ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดโครงการเวทีเสาวนาการสร้างค่านิยมหลัก 12 ประการ
23 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.อ.สตึก สอบปลายภาคเรียนที่่ 1-2557
กศน.อ.สตึก สอบปลายภาคเรียนที่่ 1-2557 วันที่ 20-21 กันยายน 2557 ณ สนามสอบ 4 แห่ง ประกอบด้วย โรงเรียนสตึก สะแกพิทยาคม บ้านทุ่งวังและเมืองแกพิทยาคม ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา กรรมการคุมสอบ เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องทุกคน ที่ให้ความร่วมมือในการดำเนินภารกิจครั้
23 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เสม็ดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
กศน.เสม็ดจัดอบรมหลักสูตรระยะสั้น การปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์
23 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนด้านการติดตาม และ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 1 จังหวัด 1 อำเภอนำร่อง
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปบทเรียนด้านการติดตาม และ ให้ความช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟู 1 จังหวัด 1 อำเภอนำร่อง ณ หอประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์
23 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/57
ประกาศรับสมัครนักศึกษา กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำภาคเรียนที่ 2/57
22 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
รับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 12557สอบปลายภาคเรียนที่ 1-2557 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2557 มีทั้งหมด 4 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนสตึก สะแกพิทยาคม เมืองแกพิทยาคม และโรงเรียนบ้านทุ่งวัง
รับข้อสอบปลายภาคเรียนที่ 12557สอบปลายภาคเรียนที่ 1-2557 ในวันที่ 20-21 กันยายน 2557 มีทั้งหมด 4 สนามสอบ ประกอบด้วย โรงเรียนสตึก สะแกพิทยาคม เมืองแกพิทยาคม และโรงเรียนบ้านทุ่งวัง

กำลังแสดงหน้าที่ 1/61 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03