"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

11 / ก.พ. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์
กศน.พุทไธสง จัดโครงการค่ายวิชาการ ภาษาอังกฤษ วิทยาศาตร์และคณิตศาสตร์ ให้กับนักศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง ระหว่างวันที่ 9-11 กุมภาพันธ์ 2559
11 / ก.พ. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยพิบัติจากธรรมชาติ ให้กับนักศึกษาและประชาชน ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559
11 / ก.พ. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมนำชีวิต
วันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอปะคำ จัดโครงการสร้างเสริมคุณธรรมนำชีวิต
5 / ก.พ. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินของสถานศึกษา
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2559 กศน.อำเภอปะคำ รับการนิเทศติดตามผลการดำเนินของสถานศึกษา
4 / ก.พ. / 2559 : กศน.กระสัง
กศน.อำเภอกระสังรับการนิเทศก์
กศน.อำเภอกระสังรับการนิเทศก์จากศึกษานิเทศก์ สำนักงาน กศน. วันที่ 3 ก.พ. 2559 ณ ศูนย์ กศน.อำเภอกระสัง
2 / ก.พ. / 2559 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำภาคเรียน 2/2558
กศน.อำเภอลำปลายมาศ นำโดย นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ บุคลากรครู กศน พร้อมด้วยนักศึกษา เข้าค่ายปฏิบัติธรรมถือศิล8 ในโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต ประจำภาคเรียน 2/2558 ระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2559 ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมสวนเวฬุ
1 / ก.พ. / 2559 : กศน.พุทไธสง
สอบกลางภาคเรียนที่ 2/58
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดสอบกลางภาคเรียนที่ 2/58 โดยแยกสอบเป็นรายตำบล ทั้งหมด 7 ตำบล เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2559
1 / ก.พ. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำแผนจุลภาค(Micro planning)
กศน.อำเภอพุทไธสง เข้ารับการอบรมพัฒนาบุคลากร ด้านการจัดทำแผนจุลภาค(Micro planning) และการประกันคุณภาพภายในโดยใช้ กศน.ตำบลเป็นฐาน ณ กศน.อำเภอภูเรือ เมื่อวันที่ 28-30 มกราคม 2559
31 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักศึกษา กศน.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
31 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านนักศึกษา กศน.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
กิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่านนักศึกษา กศน.ตำบลเสม็ด อ.เมืองบุรีรัมย์
31 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 50 ชั่วโมง วิชาการจัดสวน ณ กศน.ตำบลเสม็ด
วิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น 50 ชั่วโมง วิชาการจัดสวน ณ กศน.ตำบลเสม็ด
31 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
คณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วม พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลอิสาณ
คณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วม พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง ตำบลอิสาณ
28 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ \\\"หมู่บ้านรักษาศีล 5\\\" จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ วัดธรรมธีราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
โครงการปฏิบัติธรรมครอบครัวอบอุ่นด้วยพระธรรมเฉลิมพระเกียรติ \\\"หมู่บ้านรักษาศีล 5\\\" จังหวัดบุรีรัมย์ รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 20-21 มกราคม 2559 ณ วัดธรรมธีราราม ต.ในเมือง อ.เมือง จ.บุรีรัมย์
28 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมการแข่งขันกีฬา บุคลากร กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
กศน.เมืองบุรีรัมย์ร่วมการแข่งขันกีฬา บุคลากร กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559
28 / ม.ค. / 2559 : ศูนย์การเรียนชุมชน
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกระสัง กศน.เมืองบุรีรัมย์
พิธีเปิดศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลกระสัง กศน.เมืองบุรีรัมย์
28 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ
28 / ม.ค. / 2559 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.เมืองบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
กศน.เมืองบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะชีวิตสำหรับผู้สูงอายุ
27 / ม.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 25 มกราคม 2559 ณ บ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน
วันนี้ 25 มกราคม 2559 ณ บ้านหนองตาเข้ม อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและการทำบัญชีครัวเรือน
25 / ม.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย
กศน.พุทไธสง เข้าร่วมโครงการประเพณีวิถีอีสาน สืบสานวัฒนธรรมไทย(ฮีต12คลอง14) ร่วมกับภาคีเครือข่าย และได้รับผิดชอบในการตัดสินขบวนแห่ และตัดสินซุ้ม ประเพณีทั้ง 12 เดือน เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2559
22 / ม.ค. / 2559 : กศน.กระสัง
กีฬา กศน.เกมส์ จังหวัดบุรีรัมย์
กศน.อำเภอกระสัง เข้าการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ ในวันที่ 21 มกราคม 2559 ณ สนามกีฬาโรงเรียนภัทรบพิตร

กำลังแสดงหน้าที่ 1/88 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03