"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

26 / ก.ค. / 2559 : กศน.แคนดง
ประกาศราคากลาง
จัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.โนนดินแดง
ประกาศราคากลางหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
โครงการตกลงราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาบังคับ
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.สตึก
โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรุ้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี่ วันที่25-26 กรกฎาคม 2559
อบรมวิทยากรครู ค. โครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรุ้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยี่ วันที่25-26 กรกฎาคม 2559
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 21 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอบคุณทีมงานวิทยากรจากสภ.สตึกและสภ.ชุม
วันนี้ 21 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่งในอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการเทิดทูนและปกป้องสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ เพื่อปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกรักในสถาบันที่สำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ขอบคุณทีมงานวิทยากรจากสภ.สตึกและสภ.ชุม
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.บ้านกรวด
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันที่ 16,23,30 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง ตัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษากศน.
วันที่ 16,23,30 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบลทั้ง 12 แห่ง ตัดสอนเสริมให้แก่นักศึกษากศน.
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.สตึก
จัดโครงการอบรมส่งเสริมความสุนทรียภาพด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ดีมีความสุนทรียภาพ การอนุรักษ์ภาษาไทย
วันนี้ 15 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการอบรมส่งเสริมความสุนทรียภาพด้านการร้องเพลงลูกทุ่ง เพื่อส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ดีมีความสุนทรียภาพ การอนุรักษ์ภาษาไทย และซาบซึ้งในความไพเราะของเพลงลูกทุ่ง
25 / ก.ค. / 2559 : กศน.สตึก
วันนี้ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบล/รพ.สต.ทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.อำเภอสตึกโดยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกเครือข่ายร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้ประชามติ
วันนี้ 13 กรกฎาคม 2559 ณ กศน.ตำบล/รพ.สต.ทั้ง 12 แห่งในพื้นที่อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.อำเภอสตึกโดยความร่วมมือกับผู้เกี่ยวข้องทุกเครือข่ายร่วมกันเผยแพร่ให้ความรู้ประชามติ
21 / ก.ค. / 2559 : กศน.ละหานทราย
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
21 / ก.ค. / 2559 : กศน.แคนดง
ประกาศราคากลาง
จัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
20 / ก.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท
กศน.พุทไธสงจัดโครงการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท ณ บ้านสวน Fruit & Gardens สวนรักศรัทธาเกษตรประณีต บ้านห้วยมะไฟ ตำบลเมืองแฝก อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559
20 / ก.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมสร้างทักษะการป้องกันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชน
กศน.พุทไธสง จัดโครงการส่งเสริมสร้างทักษะการป้องกันการแพร่ระบาดสารเสพติดในชุมชน ให้กับนักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาห่างไกลจากยาเสพติด ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2559
20 / ก.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
กศน.พุทไธสงจัดโครงการส่งเสริมค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ให้กับนักศึกษา ณ ศาลาประชาคมอำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2559
16 / ก.ค. / 2559 : กศน.คูเมือง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอคูเมือง ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอปะคำ ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กศน.อำเภอพุทไธสง ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.โนนดินแดง
ตกลงราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาบังคับ
ราคากลางหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศํักราช 2551
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กศน.อำเภอพุทไธสง ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.นาโพธิ์
ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
กศน.อำเภอนาโพธิ์ ประกาศราคากลาง จัดซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ วิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙
11 / ก.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์
วันที่ 7 มิถุนายน 2559 กศน.อำเภอปะคำ ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงาน กศน.จังหวัดสุรินทร์

กำลังแสดงหน้าที่ 1/93 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03