"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

26 / พ.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
กิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2558 อำเภอพุทไธสง
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้เข้าร่วม ประเพณีวันลอยกระทง สืบสานประเพณีไทย ได้นำ กระทงใหญ่ ขบวนแห่ และประกวดนางนพมาศ เข้าร่วมประเพณีลอยกระทง ของอำเภอพุทไทสง เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558
20 / พ.ย. / 2558 : กศน.เฉลิมพระเกียรติ
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมปรับพื้นฐานนักศึกษา กศน.ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติจัดกิจกรรมปรับพื้นฐาน สนุกกับภาษาอังกฤษ happy English camp ประจำภาคเรียนที่ 2/2558 ณ.ศาลาประชาคม หมู่11 ตำบลตาเป๊ก อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.บุรีรัมย์ วันที่ 19 พฤษจิกายน 2258
17 / พ.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลมะเฟือง
กศน.อำเภอพุทไธสง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เพื่อบริการให้กับประชาชน ที่ตำบลมะเฟือง อำเภอพุทไธสง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2558
16 / พ.ย. / 2558 : กศน.ปะคำ
พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน.อำเภอปะคำ ที่สำเร็จการศึกษา 1/2558
วันที่ 8 พ.ย. 2558 พิธีมอบวุฒิบัตร นักศึกษา กศน.อำเภอปะคำ ที่สำเร็จการศึกษา 1/2558
16 / พ.ย. / 2558 : กศน.แคนดง
กศน.อำเภอแคนดงร่วมทอดกฐินสามัคคีอำเภอแคนดง ประจำปี ๒๕๕๘
ทอดถวาย ณ วัดป่าหนามชุมแสงใหม่ ตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
9 / พ.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
กฐินอำเภอพุทไธสง ที่วัดธรรมประสิทธิ์
กศน.อำเภอพุทไธสง ร่วมกับภาคีเครือข่าย ได้จัดกฐินอำเภอ ที่วัดธรรมประสิทธิ์ ตำบลบ้านแวง อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
4 / พ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
งานแข่งเรือยาวประจำปีวันนี้ 31 ตุลาคม 2558 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือประจำปี 2558
งานแข่งเรือยาวประจำปีวันนี้ 31 ตุลาคม 2558 ณ ลำน้ำมูล อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีเปิดงานแข่งขันเรือประจำปี 2558
4 / พ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
ส่งเสด็จวันนี้ 30 ตุลาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
ส่งเสด็จวันนี้ 30 ตุลาคม 2558 ณ ท่าอากาศยานบุรีรัมย์ ร่วมส่งเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4 / พ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
พิธีเปิดห้องสมุดวันนี้ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย รับเสด็จและรับเข็มที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
พิธีเปิดห้องสมุดวันนี้ 27 ตุลาคม 2558 ณ ห้องสมุดประชาชน เฉลิมราชกุมารี อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย รับเสด็จและรับเข็มที่ระลึกในพิธีเปิดห้องสมุดฯ จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
4 / พ.ย. / 2558 : กศน.สตึก
ปิยมหาราช58วันนี้ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
ปิยมหาราช58วันนี้ 23 ตุลาคม 2558 ณ บริเวณอนุสาวรีย์รัชกาลที่5 หน้าที่ว่าการอำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ทีมงานกศน.อำเภอสตึก ร่วมพิธีวันปิยมหาราช
25 / ต.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
กศน.อำเภอพุทไธสง ร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช ณ ที่ว่าการอำเภอพุทไธสง วันที่ 23 ตุลาคม 2558
19 / ต.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการพัฒนาบุคลากร ศึกษาดูงานห้องสมุดประชาชน ที่ห้องสมุดประชาชนกศน.อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2558
19 / ต.ค. / 2558 : กศน.แคนดง
กศน.อำเภอแคนดง ร่วมกับ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ออกหน่วยจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดบุรีรัมย์
ณ โรงเรียนบ้านโนนกลาง ตำบลแคนดง อำเภอแคนดง วันที่ 16 ตุลาคม 25558
15 / ต.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ตำบลหายโศก
กศน.อำเภอพุทไธสง ร่วมกับภาคีเครือข่าย จัดโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ที่ตำบลหายโศก เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2558
13 / ต.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
ต้อนรับผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์มานิเทศสถานศึกษา
กศน.อำเภอพุทไธสง ต้อนรับ นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มานิเทศสถานศึกษา กศน.อำเภอพุทไธสง เมื่อวันที่ 13 ตุลาคม 2558 ณ กศน.อำเภอพุทไธสง
2 / ต.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอพุทไธสง ร่วมประชุมกับภาคีเครือข่าย อำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน วันที่ 2 ตุลาคม 2558 ณ ศาลาประชาคม อำเภอพุทไธสง
1 / ต.ค. / 2558 : กศน.โนนสุวรรณ
กศน.อำเภอโนนสุวรณ
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 2/2558
1 / ต.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินงานและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ระหว่างวันที่ 27 - 29 กันยายน 2558 ณ บ้านสนวนรีสอร์ท อำเภอห้วยราช จังหวัดบุรีรัมย์
16 / ก.ย. / 2558 : กศน.สตึก
วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชาวกศน.อำเภอสตึก ประกอบด้วย บุคลากรครูและนักศึกษาเข้าอบรมและศึกษาดูงานได้ผ่านการเรียนรู้
วันที่ 14-15 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย สนง.คณะกรรมการการเลือกตั้ง แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพมหานคร ชาวกศน.อำเภอสตึก ประกอบด้วย บุคลากรครูและนักศึกษาเข้าอบรมและศึกษาดูงานได้ผ่านการเรียนรู้
16 / ก.ย. / 2558 : กศน.สตึก
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม วันนี้12 ก.ย เป็นวันแรกที่กศน.สตึก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน
วันที่ 12-13 กันยายน 2558 ณ ศูนย์ประชุมแก่งเลิงจาน จังหวัดมหาสารคาม วันนี้12 ก.ย เป็นวันแรกที่กศน.สตึก จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้สู่ประชาคมอาเซียน

กำลังแสดงหน้าที่ 1/85 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03