[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

28 / พ.ค. / 2558 : ศูนย์การเรียนชุมชน
.............
...............
25 / พ.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
ทำบัตรนักศึกษา แบบ Ipac ATM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดทำบัตรนักศึกษา แบบ Ipac ATM ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 วันที่ 22 พฤษภาคม 2558
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
อบรมกศ.ทางไกลอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับกศ.ขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น วันนี้วันแรกสดใส
อบรมกศ.ทางไกลอบรมหลักสูตรการจัดการศึกษานอกระบบระดับกศ.ขั้นพื้นฐาน วิธีเรียนทางไกล วันที่ 18-19 พฤษภาคม 2558 ณ โรงแรมเซ็นทาราคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ขอนแก่น วันนี้วันแรกสดใส
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
อบรมบุคลากรครูวันนี้(15พ.ค.)วันสุดท้ายของการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรครู ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามคนที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่เต็มเวลา เต็มความสามารถ ด้วยจิตวิญญาณของครูสายผู้
อบรมบุคลากรครูวันนี้(15พ.ค.)วันสุดท้ายของการอบรมเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานบุคลากรครู ขอขอบคุณวิทยากรทั้งสามคนที่ให้ความรู้อย่างเต็มที่เต็มเวลา เต็มความสามารถ ด้วยจิตวิญญาณของครูสายผู้
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
จัดโครงการ วันนี้เป็นวันที่สองของการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ขอขอบคุณนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อ.หนองกี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
จัดโครงการ วันนี้เป็นวันที่สองของการจัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานของครู ขอขอบคุณนายเอกราช ชวีวัฒน์ ผอ.กศน.อ.หนองกี่ เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องการวิจัยในชั้นเรียน
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2558 จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรครู กศน.อ.สตึก วันนี้(12พค) ทักษะภาษาอาเซียน ขอขอบคุณวิทยากรคุณครูทำนูล เนืองภา เป็นอย่างสูงค่ะ
โครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากร วันที่ 12 -15 พฤษภาคม 2558 จัดโครงการเสริมสร้างสมรรถนะบุคลากรครู กศน.อ.สตึก วันนี้(12พค) ทักษะภาษาอาเซียน ขอขอบคุณวิทยากรคุณครูทำนูล เนืองภา เป็นอย่างสูงค่ะ
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ปฐมนิเทศ วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมกศน.อ.สตึก จัดปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่ 1-2558
ปฐมนิเทศ วันที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 ณ หอประชุมกศน.อ.สตึก จัดปฐมนิเทศนักศึกษากศน.ภาคเรียนที่ 1-2558
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
มอบหลักฐานการจบ วันที่ 24 เมษายน 2558 จัดปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบนศ.กศ.ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช 2551
มอบหลักฐานการจบ วันที่ 24 เมษายน 2558 จัดปัจฉิมนิเทศและมอบหลักฐานการจบนศ.กศ.ขั้นพื้นฐาน หลักสูตรพุทธศักราช 2551
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม วันที่ 20-21 เมษายน 2558 ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อ.สตึก จ.บุรีรัมย์
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอสตึก กศน.สตึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
จัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติ วันที่ 2 เมษายน 2558 ณ หอประชุมอำเภอสตึก กศน.สตึกจัดกิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี
21 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ กศน.อำเภอสตึก คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1 (ต.ค.57-31มี.ค.58)
ประเมินผลการปฏิบัติงาน วันที่ 16 มีนาคม 2558 ณ กศน.อำเภอสตึก คณะกรรมการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร ครั้งที่ 1 (ต.ค.57-31มี.ค.58)
20 / พ.ค. / 2558 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.
โครงการอบรมอาสาสมัครส่งเสริมการรู้หนังสือ กศน.
20 / พ.ค. / 2558 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการประชุมชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ปีการศึกษา 1/2558 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558
โครงการประชุมชี้แจงกระบวนการเรียนการสอนนักศึกษา กศน.ปีการศึกษา 1/2558 เมื่อวันที่ 15 พ.ค. 2558
20 / พ.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ กศน.อำเภอกระสัง
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำภาคเรียนที่ 1/2558 วันที่ 19 พ.ค. 58 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
19 / พ.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
รับรางวัลเกษตรกรผู้ปลุกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่น
นางรุจาภา เนียนไธสง วิทยากรวิชาชีพและนักศึกษาระดับ ปวช. กศน.อำเภอพุทไธสง ได้รับรางวัลเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมดีเด่นระดับประเทศ ณ บริเวณท้องสนามหลวง เมื่อวันที่ 13 พ.ค. 2558
19 / พ.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
กศน.อำเภอพุทไธสงร่วมกับภาคีเครือข่าย
กศน.อำเภอพุทไธสงร่วมกับภาคีเครือข่ายกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกหม่อนเลี้ยงไหมชุมชนหัวสะพานมอบผ้าซิ่นตีนแดง แก่นายกรัฐมนตรี ณ ทำเนียบรัฐบาล เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 2558
19 / พ.ค. / 2558 : กศน.พุทไธสง
การปฐมนิทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558
กศน.อำเภอพุทไธสงได้จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 1/2558 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา วันที่ 16 พ.ค. 2558และ วันที่ 18 พ.ค. 2558
19 / พ.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา2558
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ เทอมที่ 1 ปีการศึกษา2558 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ วันที่ 15 พ.ค.58
18 / พ.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรชุมชน (MOU)
การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างภาครัฐและองค์กรชุมชน (MOU) โครงการส่งเสริมพัฒนาอาชีพในชุมชนและการสร้างเครือข่ายระหว่างเทศบาลตำบลกระสัง ร่วมกับศูนย์ กศน.อำเภอกระสัง และกลุ่มส่งเสริมพัฒนาอาชีพชุมชน เทศบาลตำบลกระสัง วันที่ 15 พ.ค. 58 ณ ห้องประชุมเทศบา
14 / พ.ค. / 2558 : กศน.แคนดง
โครงการพัฒนาบุคลากรจัดทำแผนการเรียนการสอนแบบบูรณาการ
กศน.อำเภอแคนดง ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย ณ โรงแรมราชพฤกษ์แกรนด์ โฮเทล อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา วันที่ 12-13 พ.ค.2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/77 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03