[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

18 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท พร้อมคณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านเลขาประเสริฐ บุญเรือง
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท พร้อมคณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานเลี้ยงส่งท่านเลขาประเสริฐ บุญเรือง ไปเป็นผู้ตรวจราชการ ณ โรงแรมฟอร์จูน จ.นครพนม
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ศึกษาดูงาน กศน.อำเภอธาตุพนม
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดดครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อพัฒนาักยภาพ การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สู่ความเป็นครูมืออาชีพ ระหว่างวันที่ 15 - 17 กันยายน 2557 ณ กศน.อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการอบรมจัดทำเว็บไซต์ห้องสมุดประชาชน
ระหว่างวันที่ 17-18 กันยายน 2557 ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 17 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
วันที่ 17 กันยายน 2557 ศึกษาดูงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ที่กศน.เมืองนครพนม ขอขอบคุณผอ.กศน.เมืองนครพนมและทีมงานที่ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น จากนั้นศึกษาแหล่งเรียนรู้และนมัสการพระธาตุพนมอำเภอธาตุพนม เพื่อความเป็นสิริมงคลและอิ่มบุญกันทุกคน
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 16 กันยายน 2557 นำบุคลากรร่วมงานเลี้ยงส่งนายประเสริฐ บุญเรือง อดีตเลขาธิการกศน.ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม
วันที่ 16 กันยายน 2557 นำบุคลากรร่วมงานเลี้ยงส่งนายประเสริฐ บุญเรือง อดีตเลขาธิการกศน.ไปดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ ณ โรงแรมฟอร์จูน จังหวัดนครพนม
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 15 กันยายน 2557 เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการแข่งรถ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ณ สนามแข่งรถ
วันที่ 15 กันยายน 2557 เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการแข่งรถ จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ ในระหว่างวันที่ 2-5 ตุลาคม 2557 ณ สนามแข่งรถ บุรีรัมย์ ด้านหลังสนามฟุตบอลไอโมบาย จึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้าร่วมชมและแข่งขัน พวกเราชาวบุรีรัมย์ยินดีต้
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 13-14 กันยายน 2557 ผู้บริหารอำเภอในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา
วันที่ 13-14 กันยายน 2557 ผู้บริหารอำเภอในสังกัดสำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการพัฒนาองค์ความรู้สำหรับครูที่ปรึกษา เทียบระดับการศึกษาในระดับการศึกษาขั้นสูงลุด ณ ห้องประชุมโนนสุวรรณ โรงแรมเทพนคร ขอบคุณทีมงานวิทยากรและครูที่ปรึกษาที่ให
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 12 กันยายน 2557 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูกศน.สตึก ได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางาน และชื่นชมให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องนอกระบบที่พลาดและขาดโอกาส
วันที่ 12 กันยายน 2557 ประเมินผลการปฏิบัติงานครูกศน.สตึก ได้เสนอแนะสิ่งที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนางาน และชื่นชมให้มีกำลังใจในการทำงานเพื่อพี่น้องนอกระบบที่พลาดและขาดโอกาส
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 12 กันยายน 2557 ร่วมต้อนรับกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและให่กำลังใจทีมงานกศน.แคนดง ขอขอบคุณคนที่เกี่ยวข้อง ทำให่กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์
วันที่ 12 กันยายน 2557 ร่วมต้อนรับกรรมการประเมินสถานศึกษาพอเพียงและให่กำลังใจทีมงานกศน.แคนดง ขอขอบคุณคนที่เกี่ยวข้อง ทำให่กิจกรรมสำเร็จตามวัตถุประสงค์
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูกศน.ในอำเภอละหานทราย ขอชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรทุกคนในการตั้งใจพัฒนางานและกิจกรรมของ กศน.
วันที่ 11 กันยายน 2557 เป็นคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานครูกศน.ในอำเภอละหานทราย ขอชื่นชมและให้กำลังใจบุคลากรทุกคนในการตั้งใจพัฒนางานและกิจกรรมของ กศน.
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 10 กันยายน 2557 ราวมสนทนากลุ่มและระดมความคิดการทำงานของคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน B-CM Model ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงรมเทพนคร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกสังกัด
วันที่ 10 กันยายน 2557 ราวมสนทนากลุ่มและระดมความคิดการทำงานของคณะกรรมการระดับอำเภอ เพื่อขับเคลื่อนการทำงาน B-CM Model ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองบุรีรัมย์ โรงรมเทพนคร ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกสังกัด
18 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการประเมินเทียบระดับภาคประสบการณ์ระดับประถมศึกษาที่บ้านนครลำปาง ต.ชุมแสง และบ้านหนองการะโก ต.แคนดง
วันที่ 9 กันยายน 2557 คณะกรรมการประเมินเทียบระดับภาคประสบการณ์ระดับประถมศึกษาที่บ้านนครลำปาง ต.ชุมแสง และบ้านหนองการะโก ต.แคนดง
11 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ประเมินบุคลากร กศน.เมืองบุรีรัมย์
ประเมินบุคลากร กศน.เมืองบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 10-11 ก.ย. 57
11 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
ร่วมงานวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2557
ร่วมงานวันระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ 2557วันที่ 8 กันยายน 2557 ณ โรงแรมแอมบาสเดอร์ พัทยา ชลบุรี
11 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
กศน.สตึก ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์
กศน.สตึก ร่วมการแข่งขันมหกรรมกีฬา กศน.เกมส์ ระหว่างวันที่ 5-7 กันยายน 2557 ณ สนามกีฬาราชนาวี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
9 / ก.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
ร่วมงาน มหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่๔ จังหวัดชลบุรี
นางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วยบุคลากร เข้าร่วมมหกรรม กีฬา กศน.เกมส์ ครั้งที่๔ จังหวัดชลบุรี ในวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ สนามกีฬาราชนาวี สัตหีบ
9 / ก.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอประโคนชัย ศึกษาดูงานในการเตรียมความพร้อมรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
กศน.อำเภอประโคนชัย ดูงานประเมินสถานศึกษาพอเพียง ของ กศน.อำเภอโนนดินแดง วันที่ 9 กันยายน 2557
9 / ก.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ชนะเลิศกรีฑา 4*400 เมตร
นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง ชนเลิศการแข่งขันวิ่งกรีฑา ผอ.อำเภอ 4*400 เมตร ในงานกีฬา กศน.ครั้งที่ 4 ณ สนาม กีฬาฐานทัพเรือสัตหีบ จ.ชลบุรี วันที่ 6 กันยายน 2557
9 / ก.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ประมวลภาพ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4
ประมวลภาพ กศน.เกมส์ ครั้งที่ 4 อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี วันที่ 5-7 กันยายน 2557
3 / ก.ย. / 2557 : กศน.สตึก
อบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอสตึก
อบรมโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน กศน.อำเภอสตึก

กำลังแสดงหน้าที่ 1/60 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03