[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

2 / พ.ค. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ยินดีต้อนรับคุณครูวรรณวณัช ดีพาชู
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ยินดีต้อนรับคุณครูวรรณวณัช ดีพาชู จาก กศน.อำเภอบางพลี จังหวัดสุมุทรปราการ เมื่อวันที่ 01/05/2558
1 / พ.ค. / 2558 : กศน.กระสัง
ทำบุญอาคารหลังใหม่ กศน.อำเภอกระสัง
ทำบุญห้องสมุดประชาชน ศูนย์ กศน.อำเภอกระสังหลังใหม่ วันที่ 1 พ.ค.58
1 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ 11 มีนาคม 2558 กศน.สตึก จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ณ เขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ นมัสการหลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ชมสินค้าotop
โครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้วันที่ 11 มีนาคม 2558 กศน.สตึก จัดโครงการศึกษาแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณี ณ เขาพนมรุ้ง ปราสาทเมืองต่ำ นมัสการหลวงพ่อผาด วัดบ้านกรวด ชมสินค้าotop
1 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
สอบปลายภาคเรียนวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอสตึก จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 22557 ที่สนามสอบโรงเรียนสตึก โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรีบนสะแกพิทยาคม
สอบปลายภาคเรียนวันที่ 7-8 มีนาคม 2558 กศน.อำเภอสตึก จัดสอบปลายภาคเรียนที่ 22557 ที่สนามสอบโรงเรียนสตึก โรงเรียนเมืองแกพิทยาคม โรงเรียนบ้านทุ่งวังและโรงเรีบนสะแกพิทยาคม
1 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอบรมและศึกษาดูงานเศรษฐกิจพอเพียง
1 / พ.ค. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติดวันที่ 2-3 มีนาคม 2558 ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา ตำบลหนองหัวแรด อำเภอหนองบุญมาก จังหวัดนครราชสีมา กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอำเภอสตึก จัดอบรมอาสายุวกาชาด วันนี้เป็นวันแรกของการอบรม
โครงการอบรมอาสายุวกาชาดวันที่ 24-27 กุมภาพันธ์ 2558 ณ หอประชุมอำเภอสตึก จัดอบรมอาสายุวกาชาด วันนี้เป็นวันแรกของการอบรม
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
สอบN-NETวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสตึก กศน.อำเภอสตึก จัดทดสอบการศึกษาระดับชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
สอบN-NETวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2558 ณ สนามสอบโรงเรียนสตึก กศน.อำเภอสตึก จัดทดสอบการศึกษาระดับชาติของการศึกษานอกระบบโรงเรียน
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการพัฒนาบุคลากรวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเทพนคร สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
โครงการพัฒนาบุคลากรวันที่ 19-20 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงแรมเทพนคร สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตเป็นสุข
โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิตวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2558 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 12 ตำบล กศน.อำเภอสตึก จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพจิต ชีวิตเป็นสุข
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านตลาด ตำบลนิคม อำเภอสตึก ส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและชุมชนร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมและสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก
รณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืชวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2558 ณ บ้านตลาด ตำบลนิคม อำเภอสตึก ส่วนราชการ ภาคีเครือข่ายและชุมชนร่วมงานรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช โดยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมและสำนักงานเกษตรอำเภอสตึก
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.สตึก
โครงการคนรุ่นใหม่วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.สตึกจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ และจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน ๔๐๐ เล่ม ถวายวัดเพื่อให้พุทธศาสน
โครงการคนรุ่นใหม่วันที่ ๑๑-๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ณ วัดป่าสตึกพัฒนา อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.สตึกจัดโครงการคนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ๑๒ ประการ และจัดพิมพ์หนังสือสวดมนต์จำนวน ๔๐๐ เล่ม ถวายวัดเพื่อให้พุทธศาสน
30 / เม.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
----
----
28 / เม.ย. / 2558 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษา และพิธีมอบหลักฐานการจบการศึกษา ปีการศึกษา 2/2557
27 / เม.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการส่งเสริมการรู้หนังสือ
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้จัดโครงการ ส่งเสริมการรู้หนังสือ ให้กับประชาชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2558
27 / เม.ย. / 2558 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท พร้อมคณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
ผอ.สุนันท์ สิทธิสาท พร้อมคณะครู กศน.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมงานประเพณีขึ้นภูเขาไฟกระโดง
24 / เม.ย. / 2558 : กศน.พุทไธสง
โครงการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการ รอบชิงชนะเลิศ
กศน.อำเภอพุทไธสง ได้นำนักศึกษาเข้าประกวดแข่งขัน โครงการค่านิยมหลัก 12 ประการ ที่คุรุสภา กทม. เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2558
16 / เม.ย. / 2558 : กศน.ลำปลายมาศ
โครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ
กศน.อำเภอลำปลายมาศจัดโครงการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุฯ ในวันที่ 10 เมษายน 2558 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
10 / เม.ย. / 2558 : กศน.โนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง
จัดกิจกรรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผู้สูงอายุ กศน.อำเภอโนนดินแดง เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2558 ณ วัดบ้านหนองสะแกกวน ต.ส้มป่อย อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
8 / เม.ย. / 2558 : กศน.นาโพธิ์
กศน.นาโพธิ์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ
กศน.นาโพธิ์ร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ ณ.บ้านหัวขัว ตำบลศรีศว่าง ในวันที่ 8 เมษายน 2558

กำลังแสดงหน้าที่ 1/76 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03