[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

26 / พ.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
เดินขบวนผ้าป่าขยะ
กศน.อำเภอโนนดินแดง ร่วมงานโครงการรณรงค์และประชาสัมพันธ์ลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในครัวเรือน ประจำปีงบประมาณ 2558 ในวันพุธที่ 26 พฤศจิกายน 2557 ณ เทศบาลตำบลโนนดินแดง อำเภอโนนดินแดง จ.บุรีรัมย์
26 / พ.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง
ประชุมมอบนโยาบายและจุดเน้นการยกระดับคุณภาพ การจัดการศ฿กษานอกระบและการศึกษาตามอัธยาศัย แก่ผู้บริหารสังกัดสำนักงาน กศน.ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้ผ่านการประเมินเทียบรดับการศ฿กษาในระดับสูงสุดฯ เมื่อวันที่ 25 พ.ย 57 ณ โรงแรมบุศยรินทร์ ห
25 / พ.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
โซนภูกระโดงเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงาน
นางเตือนจิตร บงค์บุตร ผอ.กศน.อำเภอลำปลายมาศ พร้อมด้วยครูและบุคลากร กศน.อำเภอลำปลายมาศเข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงาน จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ วันที่24 พฤศจิกายน 2557 ณ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.ปะคำ
การประชุมเพื่อชี้แจงนโยบายงาน กศน.กลุ่มโซนพนมรุ้ง
21พ.ย.57 นายสถิตย์ ทองเหลา ผอ.สนง.กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมชี้แจงนโยบายงานกศน.ประจำปี 2558 กลุ่มโซนพนมรู้ง ณ หอประชุมอำเภอปะคำ
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ
20 พ.ย.57 กศน.ปะคำ โดยนายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.ปะคำ และคณะครูจัดพิธีมอบวุฒิการศึกษาแก่นักศึกษา กศน.ปะคำ ที่จบในภาคเรียนที่1/2557
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.ปะคำ
กศน.อำเภอปะคำ
20 พ.ย.57 กศน.อำเภอปะคำ โดยนายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.ปะคำ และคณครู จัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประจำภาคเรียนที่2 ปีการศึกษา2557
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.อำเภอเมืองร่วมประชุมรับนโยบายจาก ผอ.สถิตย์ ทองเหลา ร่วมกับกลุ่มโซนภูกระโดง
กศน.อำเภอเมืองร่วมประชุมรับนโยบายจาก ผอ.สถิตย์ ทองเหลา ร่วมกับกลุ่มโซนภูกระโดง
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.เมืองบุรีรัมย์
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาภาคเรียนที่ 2/2557
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่องประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสารและนิตยสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
24 / พ.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่องประการศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่องประการศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
22 / พ.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
กศน.อำเภอกระสัง จัดโครงการแนะแนวปฐมนิเทศนักศึกษาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ภาคเรียนที่ 2/2557 วันที่ 21 พ.ย. 2557 ณ หอประชุมอำเภอกระสัง
21 / พ.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
นายพงศ์สวัสดิ์ จ่างจิตต์ ผอ.กศน.อำเภอโนนดินแดง และบุคลากร กศน.อำเภอโนนดินแดง
เข้าร่วมการประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงาน กศน. ประจำปีงบประมาณ 2558 กลุ่มโซนพนมรุ้ง
21 / พ.ย. / 2557 : กศน.โนนดินแดง
ประขุมจัดตั้งและคัดเลือกคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตย
และการเลือกตั้งอำเภอต้นแบบ กศน.ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย์ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านลำนางรอง
21 / พ.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
การทำบัตรนักศึกษาใหม่ แบบ IPAC ATM ภาคเรียน57/2
กศน.อำเภอลำปลายมาศ จัดการทำบัตรนักศึกษาใหม่ แบบ IPAC ATM ภาคเรียน57/2 โดยร่วมกับธนาคารกรุงไทย สาขาลำปลายมาศ ในวันที่21 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
21 / พ.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
อบรมการจัดทำการวางแผนระดับจุลภาค ( Micro Planning )
กศน.อำเภอลำปลายมาศจัดอบรมการจัดทำการวางแผนระดับจุลภาค ( Micro Planning ) ในการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ในวันที่ 19 พศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
20 / พ.ย. / 2557 : กศน.โนนสุวรรณ
ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557
กศน.อำเภอโนนสุวรรณ ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 ภาคเรียนที่ 2/2557
20 / พ.ย. / 2557 : กศน.กระสัง
ประชุมชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงาน
กศน.กระสังร่วมประชุมเพื่อชี้แจงและมอบนโยบายการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ประจำปีงบประมาณ2558 วันที่ 20 พ.ย. 2557 ณ หอประชุมอำเภอประโคนชัย
20 / พ.ย. / 2557 : กศน.ละหานทราย
กศน.อำเภอละหานทราย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน
กศน.อำเภอละหานทราย สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557
19 / พ.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่18 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ
19 / พ.ย. / 2557 : กศน.ลำปลายมาศ
ปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่57/2
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ปฐมนิเทศ นักศึกษาภาคเรียนที่57/2 ในวันที่15 พฤศจิกายน 2557 ณ หอประชุม กศน.อำเภอลำปลายมาศ

กำลังแสดงหน้าที่ 1/66 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03