"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่อย่างเต็มที่ และมีนางสุนันท์ สิทธิสาท ผู้อำนวยการศูนย์ก
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและมอบนโยบายให้แก่ชาว กศน.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับการบรรยายพิเศษ โดยมีนายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน.ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบนโยบาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้แก่ครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน.ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบนโยบาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้แก่ครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตกลงราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาบังคับ
ราคากลางหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. บร. นิเทศ กศน.ประโคนชัย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม...
23 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บร. ทำข้อสอบ ณ ปากช่อง
การประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ
17 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ \"กศน\" โครงการดิจิทัลชุมชน : สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุนชน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
โครงการอบรมพัฒนาวิทยากรแกนนำ \"กศน\" โครงการดิจิทัลชุมชน : สร้างเครือข่ายดิจิทัลชุมชนระดับตำบล หลักสูตรการประยุกต์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุนชน ระหว่างวันที่ 16-17 มิถุนายน 2559 ณ โรงแรมเนวด้า คอนเวนชั่น จังหวัดอุบลราชธานี
13 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ปลัดจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดโครงการ เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่
วันนี้ (13 มิ.ย.59) นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
11 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการปฏิบัติงานที่สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2559
เมื่อวานนี้ (10 มิ.ย. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นาย...
31 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (31 พ.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปร
วันนี้ (31 พ.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 6/2559 ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องปร
23 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการฝึกอบรมครู กศน.ตำบล...
โครงการฝึกอบรมครู กศน.ตำบล
20 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการตำแหน่งบรรณารักษ์กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
5 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่วมประกอบพิธีฯ เนื่องในวันฉัตรมงคล วันที่ 5 พฤษภาคม 2559 ณ หอประชุมศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์
วันนี้ (5 พ.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด และส่วนราชการในจังหวัดบุรีรัมย์
3 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ การปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2559) ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559..
วันนี้ (3 พ.ค. 59) นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในการประชุมเพื่อจัดทำโปรแกรมการเรียนรู้ การปรับปรุงแนวทางการจัดการศึกษาตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ปรับปรุง พุทธศักราช 2559)
2 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจง ครู ศรช.
วันนี้ (2 พ.ค.2559) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม...
2 / พ.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมประจำเดือนพฤษภาคม 2559 ...
วันนี้ (2 พ.ค.2559) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดการประชุม...
29 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางเป็นประธานฯในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน ...
วันนี้ นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางเป็นประธานฯในโครงการอบรมพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้เรียน เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำรงชีวิตตามแนวทางวิถีไทย ระหว่างวันที่ 28 – 29 เมษายน 2559 ณ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ต.ในเมือง อ.เมือง
27 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย กศน.อำเภอประโคนชัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมงาน ...
วันนี้ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย กศน.อำเภอประโคนชัย นำรถห้องสมุดเคลื่อนที่ เข้าร่วมงาน “หน่วยบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วงราษฎร์อุทิศ ต.บ้านไทร อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยมี นายไชยวัฒน์ จุนถิระพงศ์ นายอำเภอปร
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
12 / เม.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03