"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

29 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2558
ประกาศ กศน.อำเภอละหานทราย เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
28 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอโนนดินแดง
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
26 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
25 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
17 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายเสมอ ด่านกลาง บิดาของ ….
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากร ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพ นายเสมอ ด่านกลาง บิดาของ ….
15 / พ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์...
โครงการเสริมสร้างอุดมการณ์รักชาติ ศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์..
29 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีมอบใบประกาศและวุฒิการศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการ
พิธีมอบใบประกาศและวุฒิการศึกษา โครงการยกระดับการศึกษาให้แก่ทหารกองประจำการ
27 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
การสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2558
27 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รอบชิงชนะเลิศการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ณ หอประชุมคุรุสภา
รอบชิงชนะเลิศการประกวดค่านิยมหลัก 12 ประการของคนไทย ณ หอประชุมคุรุสภา
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอแคนดง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอแคนดง
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
20 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสับดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านด่าน เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสับดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
17 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และนิตยสารายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และนิตยสารายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
17 / เม.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และนิตยสารายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และนิตยสารายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/41 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03