"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอประโคนชัย
เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
23 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมสัมมนา
โครงการอบรมสัมมนา
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างความปรองดองภายในองค์กรอย่างมีความสุข “งานสำเร็จ คนเป็นสุข”
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างความปรองดองภายในองค์กรอย่างมีความสุข “งานสำเร็จ คนเป็นสุข”
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดหาหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอละหานทราย
ประกาศการจัดหาหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอละหานทราย
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอละหานทราย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอละหานทราย
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
16 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (16 ม.ค.59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายโชคชัย ดลเสมอ...
วันนี้ (16 ม.ค.59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายโชคชัย ดลเสมอ...
12 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกเข้าค่ายพักแรมลูกเสือต้านยาเสพติด
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด วันที่ 11-12 ม.ค.59 กศน.อำเภอสตึกจัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
11 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด
วันที่ 11-12 ม.ค.59 กศน.อำเภอสตึก/ลำปลายมาศ/หนองกี่/โนนสุวรรณ และบ้านด่าน จัดโครงการค่ายพักแรมลูกเสือต้านภัยยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสือสุนิตา อ.หนองบุญมาก จ.นครราชสีมา
9 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ บุรีรัมย์
วันเด็กแห่งชาติ 2559 ณ บุรีรัมย์
7 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สวัสดีปีใหม่2559
สวัสดีปีใหม่2559
4 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำภอพลับพลาชัย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
4 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่ จากท่านเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังห
เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่ จากท่านเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังห
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละหานทราย ประกาศเรื่อง การหาราคากลางในการจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/58
กศน. อำเภอละหานทราย ประกาศเรื่อง การหาราคากลางในการจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/58
22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การตรวจพิจรณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การตรวจพิจรณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
18 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03