[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ยกเลิกประกาศ สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
17 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
12 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน และสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายโชคชัย ดลเสมอ...
นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการ ประชาชน และสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นำโดยนายโชคชัย ดลเสมอ...
9 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมการติดตามงานนโยบายที่สำคัญ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติราชการและสรุปผล...
การประชุมการติดตามงานนโยบายที่สำคัญ ปัญหาอุปสรรค ในการปฏิบัติราชการและสรุปผล...
5 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
4 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง สอบราคาซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คและเครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์/ชนิด LED ขาวดำ
4 / ก.พ. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
29 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับ กศน.อำเภอแคนดง จัดโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ร่วมกับ กศน.อำเภอแคนดง จัดโครงการเยาวชน คนรุ่นใหม่ใฝ่ค่านิยม ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2558
23 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรในสังกัด ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคุณภาพภายนอก รอบ 3
23 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
16 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันครู ประจำปี 2558 ...
วันครู ประจำปี 2558 ...
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันเด็กแห่งชาติ 2558...
วันเด็กแห่งชาติ 2558...
12 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการประสานแผนการตรวจราชการและมอบนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมการประสานแผนการตรวจราชการและมอบนโยบายการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558...
8 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
5 / ม.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรฯ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่...
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะบุคลากรฯ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่ ...
29 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และนายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ร่วมงาน โครงการ
นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ รองเลขาธิการ กศน. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และนายประสิทธิ์ แสงพินิจ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดนครราชสีมา พร้อมด้วยบุคลากร กศน. ร่วมงาน โครงการ
22 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม ครู กศน.กลุ่มปราสาทหิน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดอบรม ครู กศน.กลุ่มปราสาทหิน ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครราชสีมา
18 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาศักยภาพครูผู้สอน
15 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอพลับพลาชัย
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจ้างก่อสร้าง กศน.ตำบลป่าชัน
13 / ธ.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอพลับพลาชัย เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง กศน.ตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์
ประกาศ กศน.อำเภอพลับพลาชัย เรื่อง สอบราคาก่อสร้าง กศน.ตำบลป่าชัน อ.พลับพลาชัย จ.บุรีรัมย์

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/38 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03