"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

18 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคาจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1/2559
15 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2559
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 1/2559
12 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่12 สิงหาคม 2559 บุคลากร สำนักงาน กศน.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร
วันที่12 สิงหาคม 2559 บุคลากร สำนักงาน กศน.บุรีรัมย์ พร้อมด้วย ส่วนราชการ ร่วมงานพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรมช่วงเช้า มอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่แม่ดีเด่นและสตรีดีเด่นในจังหวั
11 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าทดแทนและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559
วันนี้ (11 ส.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าทดแทนและปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ประจำปี 2559 และโครงการปลูกป่าสร้างรายได้ตามพระราชดำริฯ ระหว่างวันที่ 10 – 11 สิงหาคม 2559 ณ ป่าชุม
8 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างประกาศราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ร่างประกาศราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอก ระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
5 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รณรงค์ให้ประชาชนออกมาใช้สิทธิ์ออกเสียงลงประชามติ จังหวัดบุรีรัมย์
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในการประชุมชี้แจงความเข้าใจผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงาน กศน. ...
วันนี้ (2 ส.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในการประชุมชี้แจงความเข้าใจผู้ได้รับประกาศนียบัตรกำกับ เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำนักงาน กศน. สำนักงานปลัด กระทรวงศึกษาธิการ ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้
2 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด
วันนี้ (2 ส.ค. 59) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานฯในระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 8/2559 ประจำเดือนสิงหาคม 2559 ในวันที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้อ
1 / ส.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ เขตตรวจราชการที่ 14 ในวันที่ 1 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
24 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงพลังประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม ๙ ดี
วันนี้ (24 ก.ค.59) บุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมแสดงพลังประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม ๙ ดี กับเครือข่ายอื่นๆ ที่มาร่วมงาน \"สมัชชาประชารัฐบุรีรัมย์ จังหวัดคุณธรรม ๙ ดี\"...
22 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
21 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1/2559 รายวิชาบังคับและรายวิชาเลือก
15 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559
ประกาศราคากลางจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1ปีการศึกษา2559
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนครู กศน.อำเภอ (ครู ข) หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน
เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2559 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมวิทยากรศูนย์ดิจิทัลชุมชนครู กศน.อำเภอ (ครู ข) หลักสูตรการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสำหรับชุมชน โดยมีนายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศ
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมามาพบปะและเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมามาพบปะและเยี่ยมชม ศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำตำบล ณ กศน.ตำบลบัวทอง ตำบลบัวทอง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนางสุนันท์ สิทธิสาท ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกระบบแ
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและเยี่ยมชมห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ ที่กำลังปฏิบัติงานอยู่อย่างเต็มที่ และมีนางสุนันท์ สิทธิสาท ผู้อำนวยการศูนย์ก
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมชี้แจงนโยบายโครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน. ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน. ได้เดินทางมาพบปะและมอบนโยบายให้แก่ชาว กศน.บุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมกับการบรรยายพิเศษ โดยมีนายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
13 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน.ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบนโยบาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้แก่ครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2559 ดร.อัจฉรา สากระจาย รองเลขาธิการ กศน.ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบนโยบาย โครงการเสริมสร้างศักยภาพครู กศน.ด้านเทคนิคการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้สื่อเทคโนโลยี ให้แก่ครูในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 5 - 8 กรกฎาคม 2
11 / ก.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตกลงราคาจัดซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 รายวิชาบังคับ
ราคากลางหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
30 / มิ.ย. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. บร. นิเทศ กศน.ประโคนชัย
เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2559 นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อม...

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/46 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03