"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

20 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2558
การฝึกซักซ้อม – ทดสอบแผนป้องกันประเทศ และการปฏิบัติการในพื้นที่ส่วนหลัง ประจำปี 2558
17 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้ง 3 ระดับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 จำนวนทั้ง 3 ระดับ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
10 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง รายชื่อหนังสือเรียนรายวิชาเลือกที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณารับรองคุณภาพ
3 / ก.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
30 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เปิดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2558
เปิดโครงการเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย ภาคเรียนที่ 1/2558
29 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ร่างขอบเขตของงาน (Term of Reference :TOR)
รายละเอียดดังเอกสารแนบ
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
24 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอโนนสุวรรณ
เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
23 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2/2558
การตรวจราชการกรณีปกติ งวดที่ 2/2558
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.เฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
22 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับขั้นพื้นฐาน รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๘
16 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ กศน.อำเภอปะคำ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ประจำสำนักงาน กศน. ได้มานิเทศสถานศึกษาในสังกัด...
นางสาวสุดใจ บุตรอากาศ ศึกษานิเทศก์เชี่ยวชาญ ประจำสำนักงาน กศน. ได้มานิเทศสถานศึกษาในสังกัด...
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประการ กศน.อำเภอพุทไธสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
ประการ กศน.อำเภอพุทไธสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
12 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประการ กศน.อำเภอพุทไธสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ประการ กศน.อำเภอพุทไธสง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนสุวรรณ
สอบราคาซื้อหนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๘
9 / มิ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์
ประกาศรายชื่อผุ้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/42 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03