[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแคนดง
ประกาศสอบราคาสอบราคาจ้างจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศกศน.อำเภอหนองหงส์ เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
กศน.อำเภอหนองหงส์ ประกาศสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.บ้านด่าน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
กศน.บ้านด่าน เรื่อง สอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๗
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอพลับพลาชัย เรื่องสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนฯ
กศน.อำเภอพลับพลาชัย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างพิมพ์หนังสือแบบเรียนหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗
20 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายนโยบายการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
การประชุมเพื่อชี้แจงและมอบหมายนโยบายการดำเนินงานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
19 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน ฌาปนกิจนายวินัย สีหานาม ณ เมรุวัด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน ฌาปนกิจนายวินัย สีหานาม ณ เมรุวัด อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
16 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 97/บร.2
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดโครงการอบรมวิทยากรยุวกาชาด รุ่นที่ 97/บร.2
14 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมงาน วันพระบิดาแห่งฝนหลวง
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาจัดซื้อหนังสือพิมพ์รายวันแและนิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจริยะ
กศน.อำเภอหนองหงส์ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา การสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
กศน.อำเภอหนองหงส์ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ในการสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวันและนิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจริยะ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแคนดง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอแคนดง
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
13 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอพลับพลาชัย
เรื่องสอบราคาซื้อจัดซื้อหนังสือพิมพ์ นิตยสารและวารสารโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
10 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องสอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง
สอบราคาเช่ารถยนต์โดยสาร (รถตู้) 12 ที่นั่ง
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ ศูนย์ กศน.อำเภอคูเมือง
เรื่องเปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์และนิตยสารรายปักษ์ สำหรับโครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
แก้ไขประกาศ กศน.อำเภอกระสัง
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์รายวัน วารสาร นิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
7 / พ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอสตึก
เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร และนิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอนาโพธิ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ กศน.อำเภอนาโพธิ์
31 / ต.ค. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือ โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะ
กศน.พุทไธสง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือพิมพ์ วารสาร นิตยสาร โครงการบ้านหนังสืออัจฉริยะปีงบประมาณ 2558
6 / มิ.ย. / 2557 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/35 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03