"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

4 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่ จากท่านเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังห
เนื่องในโอกาสอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2559 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบกระเช้าคารวะและรับพรปีใหม่ จากท่านเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ และรองผู้ว่าราชการจังห
28 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน. อำเภอละหานทราย ประกาศเรื่อง การหาราคากลางในการจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/58
กศน. อำเภอละหานทราย ประกาศเรื่อง การหาราคากลางในการจัดจ้างหนังสือแบบเรียน ภาคเรียนที่ 2/58
22 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การตรวจพิจรณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง การตรวจพิจรณาหนังสือเรียนรายวิชาเลือก เพื่อใช้ในการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสังกัด สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558
18 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2558
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ทำ Big Cleaning Day ประจำเดือน ธันวาคม 2558
16 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
พิธีถวายดอกไม้จันทน์ เนื่องในการพระราชทานเพลิงศพ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
10 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ กศน.อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการเรียนรู้ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ในวันที่ 9 ธันวาคม 2558 ณ กศน.อำเภอปะคำ จังหวัดบุรีรัมย์
5 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (05 ธ.ค.58) เวลา 09.39 น. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
วันนี้ (05 ธ.ค.58) เวลา 09.39 น. นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมทั้งข้าราชการ และบุคลากรในสังกัด
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การนิเทศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี 2558...
การนิเทศการสอบธรรมศึกษาชั้นตรี - โท - เอก ประจำปี 2558...
1 / ธ.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานการเงิน พัสดุ และแผนงาน” ...
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การใช้เทคโนโลยีเพื่อการบริหารงานการเงิน พัสดุ และแผนงาน” ...
19 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานรัฐพิธี...
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมงานรัฐพิธี...
3 / พ.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชุมเชิงปฏิบัติการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ sar 3rพ.ย.58
28 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
พระเทพฯ
เปิด หสม.เฉลิมราชฯ
23 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ ( 23 ต.ค.58 ) เวลา 07.30 น.นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
วันนี้ ( 23 ต.ค.58 ) เวลา 07.30 น.นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
12 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ...ด้วย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2558 ...ด้วย นายชาญวิทย์ ทับสุพรรณ ผู้ตรวจราชการกระทรวง ศึกษาธิการ มอบหมายให้นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
8 / ต.ค. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันนี้ (8 ตุลาคม 2558) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันนี้ (8 ตุลาคม 2558) นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิด...
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา...
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา และการเรียนธรรมศึกษาในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมเมืองแปะ ชั้น 3 ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์
30 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาบริการ
28 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมสรุปผลการดำเนินการและจัดทำรายงานการประเมินตนเอง (SAR) ประจำปี 2558 ...
26 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งบรรณารักษ์จ้างเหมาห้องสมุดประชาชนอำเภอเฉลิมพระเกียรติ
11 / ก.ย. / 2558 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิต ทองเหลา ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด..
นายสถิต ทองเหลา ผอ. สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิด..

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/43 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03