"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

24 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างการรับรู้\"อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี\"
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เดินทางไปเป็นประธานเปิดโครงการอบรมสร้างการรับรู้ \"อยู่อย่างไทย หัวใจจงรักภักดี\" วันที่ 23 มีนาคม 2559 ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
17 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการจัดหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
นายโชคชัย ดลเสมอ รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรด้านแผนงาน งบประมาณ และสารสนเทศ
16 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (Decency)
เป็นประธานเปิดโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม (Decency)
10 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 / 2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 3 / 2559 วันที่ 10 มีนาคม 2559
9 / มี.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1..
การตรวจราชการแบบบูรณาการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 ของผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี (นางอัจจิมา จันทร์สุวานิชย์) ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ(นายอรรถพล ตรึกตรอง) และคณะ เข้าพบหารือกับนายนพดล ไพฑูรย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
19 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
ราคากลางจ้างพิมพ์ข้อสอบ ภาคเรียนที่ 2/2558
16 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
13 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ
การตรวจราชการติดตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2559 โดย นายอรรถพล ตรึกตรอง..
13 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ศน. สนง.กศน. นิเทศเมืองแปะ
เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2559 ดร.จรรยา สิงห์ทอง ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงาน กศน.
12 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ กศน.อำเภอประโคนชัย
เรื่อง วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
2 / ก.พ. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จัดจ้างพิมพ์หนังสือเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558
27 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างพิมพ์หนังสือเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
23 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการอบรมสัมมนา
โครงการอบรมสัมมนา
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
22 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างความปรองดองภายในองค์กรอย่างมีความสุข “งานสำเร็จ คนเป็นสุข”
โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานด้วยการสร้างความปรองดองภายในองค์กรอย่างมีความสุข “งานสำเร็จ คนเป็นสุข”
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศการจัดหาหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอละหานทราย
ประกาศการจัดหาหนังสือแบบเรียน กศน.อำเภอละหานทราย
19 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอละหานทราย
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางและรายละเอียดแนบท้ายการเปิดเผยราคากลางตามแบบ ปปช. กศน.อำเภอละหานทราย
18 / ม.ค. / 2559 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
การประชุมเชิงปฏิบัติการ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/44 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03