[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
      "เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

9 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ค่าย กพช. สตึก
กศน.อำเภอสตึก เข้าค่ายกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ภาคเรียนที่ 2 / 2553 วันที่ 8 - 9 มีนาคม 2554
8 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอประโคนชัย จัดการสอบ NT
บรรยายการสอบ NT ของนักศึกษา กศน.อำเภอประโคนชัย ในวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2554
8 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
บรรยายกาศการสอบกลางภาค
กศน.อำเภอประโคนชัย จัดการสอบกลางภาคระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2554
2 / มี.ค. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม
28 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.ลำปลายมาศ
จัดกิจกรรม อาสาพัฒนาแหล่งเรียนรู้ ห้องสมุดประชาชาชนอำเภอลำปลายมาศ
24 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ตั้งแต่ตั้งกศน.คูเมืองมา
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ มอบนโยบายแก่ข้าราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอคูเมือง 17 ก.พ.54
23 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคูเมือง จัดโครงการรณรงค์ส่งเสริมการอ่าน 13-14 กุมภาพันธ์ 2554
.
23 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ลืมนึกว่าไม่ได้ทำ
กศน.อำเภอคูเมือง จัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554
23 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอคูเมือง จัดโครงการอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 28 ม.ค.54
.
22 / ก.พ. / 2554 : กศน.หนองกี่
โครงการ กศน.พบประชาชน
ณ ตำบลท่าโพธิ์ชัย อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์ เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2554...
21 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึก
จัดโครงการค่ายวิชาการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 16-17 ก.พ. 2554
21 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้
กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์จัดโครงการปรับพื้นฐานความรู้สำหรับนักศึกษา กศน.
15 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทรายรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
.
9 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ประเมินคุณภาพโดยต้นสังกัด
7-9 ก.พ.54 กศน.อำเภอสตึก รับการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
8 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะครูและผู้อำนวยการฯ ศูนย์ กศน.อำเภอประโคนชัย ได้ต้อนรับ คณะครู กศน.อำเภอกระสัง ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2554
.
7 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ภาพบรรยายกาศ คณะกรรมการประเมินงานประกัน ได้มาประเมินงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของศูนย์ กศน.อำเภอประโคนชัย
.
7 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอประโคนชัย ได้จัดโครงการจัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน เมื่อวันที่ 17 มกราคน 2554
มีผู้ เข้าร่วมโครงการจัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน 182 คน มาจากผู้นำ 182 หมู่บ้าน
7 / ก.พ. / 2554 : กศน.หนองกี่
โครงการจัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2553 กศน.อำเภอหนองกี่ ได้จัดโครงการจัดอบรมผู้นำเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน....
3 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการสอนเสริมหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาประสบการณ์
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการสอนเสริมหมวดวิชาพื้นฐานและหมวดวิชาประสบการณ์ เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2554 ณ กศน.ตำบล ทั้ง 6 ตำบล
3 / ก.พ. / 2554 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน
กศน.อำเภอละหานทรายจัดโครงการเผยแพร่ประชาธิปไตยระดับหมู่บ้าน/ชุมชน หลักสูตรจิตสำนึกประชาธิปไตย สู่ความเป็นพลเมืองดี เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2554 ณ หอประชุมอำเภอละหานทราย

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/43 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03