"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 55 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กศน.อำเภอพลับพลาชัยร่วมกับหน่วยงานราชการร่วม พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดบ้านบุญช่วย
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 เม.ย. 55 วันผู้สูงอายุ
ครู กศน.พลับพลาชัยร่วมงานวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลาชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ทำบุญในวันสงกรานต์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ทำบุญในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
17 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึก
ร่วมงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ วันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๕๕ ณ บ้านในฝัน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
16 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย
กศน.ลำปลายมาศร่วม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย
13 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสงกรานต์วันนี้ที่อำเภอโนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดงร่วมงานวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่เทศบาลอำเภอโนนดินแดง
12 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะคำ
11 เมษายน 55 กศน.อำเภอปะคำ โดย ผอ.กศน.อำเภอปะคำ นายโกเมน จินาวัลย์ ได้จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้น ณ กศน.อำเภอปะคำ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และเป็นการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
12 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.หนองหงส์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองหงสืจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และถวายเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กศน.อำเภอสตึกพร้อมกับหน่วยงานราชการได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดพระอารามหลวงวัดสุจิตต์ธัมมาราม
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกร่วมรดน้ำขอพรผุ้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น
บุคคลากร ครูกศน.อำเภอสตึก ร่วมรดน้ำขอพรผุ้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการอาชีพนักศึกษา กศน.
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผอ.กศน.อำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการอาชีพนักศึกษา กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทราย โดยมีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและสาธิตการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา กศน.
10 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอห้วยราชร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกลางจังหวัด
กศน.อำเภอห้วยราชพร้อมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกลางอารามหลวง
5 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกได้ร่วมเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
บุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอสตึก ช่วยกันผูกผ้า การเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอารมหลวงวัดสุจิตต์ธัมมาราม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโนนดินแดง และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดพิธิพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดโนนดินแดงใต้
3 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
2 เมษายน 55 วันรักการอ่าน
กศน.พลับพลาชัยจัดกิจกรรมวันรักการอ่าน ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอพลับพลาัชัย
30 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนดินแดง
ห้องสมุดประชาชนอำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักการอ่าน โดยมี นายชั้น ถมฉิมพลี ประธานคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอโนนดินแดง ร่วมปลูกต้นไม้ประจำอาเซียน ในวันที่ 30 มีนาคม 2555 เวลา 09.09 น.
30 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดง จัดกิจกรรมเข้าค่าย กพช. ระหว่างวันที่ 26-28 มีนาคม 2555
28 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
28 มีนาคม 2555
กศน.พลับพลาชัยยินดีต้อนรับ นายศุภกร วงศ์ปราชญ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการด้วยความยินดียิ่ง
26 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ และกศน.ตำบลเมืองแฝก ร่วมงานของดีเมืองแฝก ณ อบต.เมืองแฝก
กศน.อำเภอลำปลายมาศ และกศน.ตำบลเมืองแฝก ร่วมงานของดีเมืองแฝก ณ อบต.เมืองแฝก ในวันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา
24 / มี.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะคำ
24 มีนาคม 55 ผอ.กศน.อำเภอปะคำ นายโกเมน จินาวัลย์ และครู กศน.ตำบล ร่วมแรงร่วมใจสร้างถนนทางเข้าห้องสมุดประชาชนอำเภอปะคำ

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/55 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03