"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 

  

  

8 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
คณะนิเทศน์ จาก สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมและนิเทศน์งาน กศน.อำเภอลำปลายมาศ
นางสาวทรงศรี วิระรังษิยากรณ์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมชมและนิเทศน์งาน กศน.อำเภอลำปลายมาศ ในวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕
5 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รับนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
บุคลากรอำเภอโนนดินแดง รับนโยบาย ศ.ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ที่จังหวัดสุรินทร์ วันศุกร์ที่ 4 พฤษภาคม 2555
2 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะคำ
2 พ.ค.55 รอง ผอ.สนง.กศน.จ.บุรีรัมย์ นายโชคชัย ดลเสมอ และคณะกรรมการได้เข้ามาตรวจนิเทศงาน ณ กศน.อำเภอปะคำ โดย ผอ.กศน.อำเภอปะคำ นายโกเมน จินาวัลย์ และคณะครู กศน.ทุกคน ร่วมให้การต้อนรับ
1 / พ.ค. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะคำ
26 เมษายน 55 กศน.อำเภอปะคำ โดยนายโกเมน จินาวัลย์ ผอ.กศน.อ.ปะคำ จัดประชุมสัญจรเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรครั้งที่ 4 ณ กศน.ตำบลไทยเจริญ
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
15 เม.ย.55 วันผู้สูงอายุตำบลโคกขมิ้น
คณะครู กศน.อำเภอพลับพลาชัยร่วมงานวันผู้สูงอายุตำบลโคกขมิ้น
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
12 เม.ย.55 วันผู้สูงอายุอำเภอพลับพลาชัย
คณะครู กศน.อำเภอพลับพลาชัยร่วมงานวันผู้สูงอายุ ณ สนามกีฬาอำเภอพลับพลาชัย โดยมี นางกรุณา ชิดชอบ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธี
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
9 เม.ย. 55 พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กศน.อำเภอพลับพลาชัยร่วมกับหน่วยงานราชการร่วม พิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดบ้านบุญช่วย
20 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
5 เม.ย. 55 วันผู้สูงอายุ
ครู กศน.พลับพลาชัยร่วมงานวันผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพลับพลาชัยและองค์การบริหารส่วนตำบลสะเดา
18 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ทำบุญในวันสงกรานต์
กศน.อำเภอลำปลายมาศ ทำบุญในวันสงกรานต์ ในวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕
17 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึก
ร่วมงานรดน้ำดำหัว ขอพรผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทยวันสงกรานต์ วันที่ ๑๖ เม.ย.๒๕๕๕ ณ บ้านในฝัน อ.หนองกี่ จ.บุรีรัมย์
16 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย
กศน.ลำปลายมาศร่วม รดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ สืบสานประเพณีไทย
13 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันสงกรานต์วันนี้ที่อำเภอโนนดินแดง
กศน.อำเภอโนนดินแดงร่วมงานวันสืบสานวัฒนธรรมประเพณีสงกรานต์ที่เทศบาลอำเภอโนนดินแดง
12 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอปะคำ
11 เมษายน 55 กศน.อำเภอปะคำ โดย ผอ.กศน.อำเภอปะคำ นายโกเมน จินาวัลย์ ได้จัดงานวันผู้สูงอายุขึ้น ณ กศน.อำเภอปะคำ เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนให้สังคมตระหนักในคุณค่าความสำคัญของผู้สูงอายุ และเป็นการเผยแพร่ยกย่องเชิดชูเกียรติผู้สูงอายุและสืบสานวัฒนธรรมพื้นบ้าน
12 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.หนองหงส์จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ
กศน.อำเภอหนองหงสืจัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และถวายเพลพระสงฆ์ เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมที่ดีงามของไทย
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกร่วมงานพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
กศน.อำเภอสตึกพร้อมกับหน่วยงานราชการได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดพระอารามหลวงวัดสุจิตต์ธัมมาราม
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกร่วมรดน้ำขอพรผุ้สูงวัย สร้างสังคมไทยให้ร่มเย็น
บุคคลากร ครูกศน.อำเภอสตึก ร่วมรดน้ำขอพรผุ้สูงอายุ วันที่ 10 เมษายน 2555 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสตึก
11 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอละหานทราย จัดกิจกรรมโครงการนิทรรศการอาชีพนักศึกษา กศน.
เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2555 นางพูลทรัพย์ เตินเตือน ผอ.กศน.อำเภอละหานทราย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการนิทรรศการอาชีพนักศึกษา กศน. ณ ห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทราย โดยมีเครือข่ายร่วมจัดกิจกรรมและสาธิตการประกอบอาชีพให้แก่นักศึกษา กศน.
10 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอห้วยราชร่วมงานพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกลางจังหวัด
กศน.อำเภอห้วยราชพร้อมกับหน่วยงานราชการทุกภาคส่วนได้ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงพระศพสมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ณ วัดกลางอารามหลวง
5 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอสตึกได้ร่วมเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
บุคลากรศูนย์ กศน.อำเภอสตึก ช่วยกันผูกผ้า การเตรียมการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี ในวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๕ ณ พระอารมหลวงวัดสุจิตต์ธัมมาราม อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
5 / เม.ย. / 2555 : ข่าวประชาสัมพันธ์
กศน.อำเภอโนนดินแดง และหน่วยงานราชการทุกภาคส่วน จัดพิธิพระราชทานเพลิงพระศพ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอ เจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี
ในวันจันทร์ที่ 9 เมษายน 2555 ณ วัดโนนดินแดงใต้

กำลังแสดงหน้าที่ <- 31/55 ->
<< 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03