"เมืองปราสาทหิน"  "ถิ่นภูเขาไฟ"  "ผ้าไหมสวย"  " รวยวัฒนธรรม" __ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Website แห่งการเรียนรู้  " สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ " Http://buriram.nfe.go.th/
 
กศน.นครราชสีมา
 
<< มกราคม 2560 >>
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31        
 
ทำอย่างไรให้ Flash Drive ปลอดไวรัส
การป้องกัน Flash Drive จากไวรัส   เข้าชม :  [3557]
ครม.สั่งหน่วยงานราชการ ใช้ 13 ฟอนต์ไทย
ครม.เห็นชอบให้ทุกส่วนราชการโละฟอนต์ต่างชาติ บังคับใช้ 13 ฟอนต์ไทยในงานราชการ ระบุป้องกันละเมิดลิขสิทธิ์   เข้าชม :  [2951]
8 กันยายน วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ
วันที่ระลึกสากลแห่งการรู้หนังสือ ร่วมพัฒนาประเทศไทยด้วยการศึกษาตลอดชีวิต กับ กศน.   เข้าชม :  [2421]
 

12
12  เข้าชม :  [91]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลและตำแหน่งพนักงานบริการ
ดาวน์โหลดเอกสาร  เข้าชม :  [355]
logo29 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [261]
*ด่วนที่สุด* การติดตามการปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคล22 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [269]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์22 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [398]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและคัดเลือกบุคคลภายนอกปฏิบัติงานของส่วนราชการ ตำแหน่งบรรณารักษ์9 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [456]
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์5 / ส.ค. / 2559  เข้าชม :  [234]

 

23 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง บรรณารักษ์  เข้าชม :  [17]

21 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน)ถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(100 วัน)ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร  เข้าชม :  [29]

20 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)ถวายเป็นพระราชกุศล
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร(๑๐๐ วัน)ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร   เข้าชม :  [44]

17 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 16 ม.ค.2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันครู
วันที่ 16 ม.ค.2560 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดงานกิจกรรมวันครู   เข้าชม :  [60]

6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1 / 2560 วันที่ 6 มกราคม 2560  เข้าชม :  [69]

6 / ม.ค. / 2560 : ข่าวประชาสัมพันธ์
ในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ในอภิลักขิตสมัยวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2560 นายสถิตย์ ทองเหลา ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  เข้าชม :  [62]

4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากร
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดอบรมโครงการเพื่มประสิทธิภาพบุคลากรด้านการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ในระหว่างวันที่ 29-30 ธันวาคม 2559  เข้าชม :  [59]
4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ ออกบูธ ในงานเปิดอาคารเรียนใหม่เทศบาล ตำบลนาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ ออกบูธ ในงานเปิดอาคารเรียนใหม่เทศบาล ตำบลนาโพธิ์ ขายผลิตภัณฑ์ฝีมือ กศน.นาโพธิ์  เข้าชม :  [51]
4 / ม.ค. / 2560 : กศน.นาโพธิ์
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดโครงการ สนุกจัดเต็ม...สะเต็มศึกษา
กศน.อำเภอนาโพธิ์ จัดโครงการ สนุกจัดเต็ม...สะเต็มศึกษา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559  เข้าชม :  [62]
26 / ธ.ค. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการค่ายคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เพื่อพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม และประเทศชาติสืบไป ณ วัดป่าพุทไธสง เมื่อวันที่ 22-23 ธ.ค. 2559  เข้าชม :  [70]
9 / ธ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลาง ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รายวชิาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอปะคำ ประกาศราคากลาง ซื้อหนังสือแบบเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบ ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 รายวิชาบังคับและวิชาเลือก ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559  เข้าชม :  [98]
8 / ธ.ค. / 2559 : กศน.ปะคำ
โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กศน.ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 โครงการปลูกจิตสำนึกนักศึกษา กศน.ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เข้าชม :  [97]
6 / ธ.ค. / 2559 : กศน.สตึก
ปัจฉิมนิเทศและ มอบหลักฐานการจบแก่นักศึกษากศน.
วันนี้ 25 พฤศจิกายน 2559 ณ หอประชุมกศน.อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ปัจฉิมนิเทศและ มอบหลักฐานการจบแก่นักศึกษากศน.  เข้าชม :  [128]
28 / พ.ย. / 2559 : กศน.พุทไธสง
โครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559
กศน.อำเภอพุทไธสง จัดโครงการอบรมชี้แจงผู้เรียนด้านการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 ณ ห้องประชุมโรงเรียนอนุบาลพุทไธสง เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2559  เข้าชม :  [116]

 

 


นายสถิตย์  ทองเหลา

ผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จ.บุรีรัมย์นายโชคชัย  ดลเสมอ
รองผู้อำนวยการ
สำนักงาน กศน.จ.บุรีรัมย์

ติดต่อเรา Webmaster

 

Google Apps
สำหรับสำนักฯ/ผู้บริหาร

  ศูนย์ กศน.เมืองบุรีรัมย์
  ศูนย์ กศน.ประโคนชัย
  ศูนย์ กศน.กระสัง
  ศูนย์ กศน.คูเมือง
  ศูนย์ กศน.นางรอง
  ศูนย์ กศน.ลำปลายมาศ
  ศูนย์ กศน.สตึก
  ศูนย์ กศน.ปะคำ
  ศูนย์ กศน.หนองหงส์
  ศูนย์ กศน.ละหานทราย
  ศูนย์ กศน.หนองกี่
  ศูนย์ กศน.นาโพธิ์
  ศูนย์ กศน.พุทไธสง
  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
  ศูนย์ กศน.ห้วยราช
  ศูนย์ กศน.พลับพลาชัย
  ศูนย์ กศน.ชำนิ
  ศูนย์ กศน.โนนดินแดง
  ศูนย์ กศน.โนนสุวรรณ
  ศูนย์ กศน.บ้านกรวด
  กศน.เฉลิมพระเกียรติ
  ศูนย์ กศน.บ้านด่าน
  ศูนย์ กศน.แคนดง


    เฉลิมราชกุมารี อ.หนองกี่
  กศน.เมืองบุรีรัมย์
  กศน.ประโคนชัย
  กศน.กระสัง
  กศน.คูเมือง
  กศน.นางรอง
  กศน.ลำปลายมาศ
  กศน.สตึก
  กศน.ปะคำ
  กศน.หนองหงส์
  กศน.ละหานทราย
  กศน.หนองกี่
  กศน.นาโพธิ์
  กศน.พุทไธสง
  กศน.บ้านใหม่ไชยพจน์
  กศน.ห้วยราช
  กศน.พลับพลาชัย
  กศน.ชำนิ
  กศน.บ้านกรวด
  กศน.โนนดินแดง
  กศน.เฉลิมพระเกียรติ
  กศน.บ้านด่าน
  กศน.แคนดง
  กศน.โนนสุวรรณ

 


 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
เลขที่ 283 หมู่ 11 ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์  โทรศัพท์ 0-4461-1689 โทรสาร  0-4461-3391  
E-mail : buriram@buriram.nfe.go.th  Webmaster : pee999@buriram.nfe.go.th

Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.03