[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 
Download โปรแกรม & เอกสาร


หลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


แบบรายงานผู้ไม่รู้หนังสือ ปีงบประมาณ พ.ศ.2563


คู่มือ Google Site & Google Classroom


คำขอกู้เงินกองทุนประเสริฐ บุญเรือง


โปรแกรม ITW51 2.0 ทุกเวอร์ชั่น

ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารข้อมูลสารสนเทศด้านการศึกษา พ.ศ.2560

รวมเอกสารอบรมประกันฯ รุ่นที่ 2 วันที่ 28-30 ก.ย.61

คู่มือการรายงาน sar 61 (ระบบออนไลน์ของ กศน.อำเภอ)

แบบฟอร์มขออนุญาตเดินทางไปราชการ

เครื่องมือนิเทศ (ใช้ประกอบการสรุปผลนิเทศ การดำเนินงาน กศน.อำเภอ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)เข้าชม : 9201
 
 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี