[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

8 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 8 มิถุนายน เวลา 09.00 น นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำหนังสือ สื่อ ตามหลักสูตร การรู้หนังสือไทย พุทธศักราช 2557 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ ผู้อำนวยการสถานศึ
เข้าชม : [46]
5 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 5 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
เข้าชม : [57]
4 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 4 มิถุนายน เวลา 10.30 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนาง
เข้าชม : [46]
4 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 4 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำคู่มือเพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักรา
เข้าชม : [39]
3 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 3 มิถุนายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2563 ณ หอประชุมจังหวัดบุรีรัมย์ ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดย
เข้าชม : [45]
2 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 2 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 2 ปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [59]
1 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 1 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำหลักสูตรการจัดการศึกษาต่อเนื่อง ด้านการพัฒนาอาชีพ รุ่นที่ 1 ปีงบประมาณ 2563
เข้าชม : [50]
29 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ หอประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยท่านดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์ รองผู้ว่
เข้าชม : [92]
29 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครูอาสาสมัคร กศน. ปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมภูกระโดง สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [57]
28 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่งครูศูนย์การเรียนรู้ชุมชน (ครู ศรช.) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เข้าชม : [62]
28 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 17 รายการ
เข้าชม : [59]
27 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 เวลา 13.00 น นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่น 2 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร กศน.อำเภอ เจ้าหหน้าที่ สำ
เข้าชม : [50]
27 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ...
วันที่ 27 พฤษภาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 9.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการ จังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2563 (ครั้งที่ 5/2563) ด้วยระบบวีดิทัศน์ทางไกล (Video Conference
เข้าชม : [48]
26 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 26 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมกับสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีนายสงัด ชะนะชัย ผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธาน
เข้าชม : [49]
26 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างและเติมน้ำยาเครื่องปรับอากาศ จำนวน 2 เครื่อง
เข้าชม : [39]
26 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุ จำนวน 25 รายการ
เข้าชม : [42]
25 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติงานของบุคลากร กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุม กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [91]
25 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ...
วันที่ 25 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพครู กศน. ในการจัดการเรียนรู้ออนไลน์ รุ่น 1 โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ บุคลากร กศน.อำเภอ เจ้าหหน้าที่ สำนักงาน กศน.จั
เข้าชม : [41]
21 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 21 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 2 วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [56]
20 / พ.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ...
วันที่ 19 พฤษภาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนปฏิบัติงานการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ไตรมาส 3-4 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 พฤษภาคม 2563
เข้าชม : [51]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 6/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี