[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

8 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ชำนิ และห้องสมุดประชาชนอำเภอชำนิ
เข้าชม : [25]
8 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
8 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา
8 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา
เข้าชม : [32]
4 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องใน...
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันส่งเสริมและเผยแผ่ พระพุทธศาสนา เนื่องใน...
เข้าชม : [42]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา ...
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563...นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา นางสาวพวงแข ด่านนอก และนายนพพร ดอนเหนือ เข้าร่วมตรวจติดตามนโยบายการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค
เข้าชม : [39]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เข้าชม : [41]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เข้าชม : [36]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เข้าชม : [40]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
การประเมินคัดเลือก กศน.ตำบลต้นแบบ 5ดี พรีเมี่ยม โดย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2563
เข้าชม : [28]
3 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 3 กรกฎาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมชี้แจงการขยายผลการฝึกอบรมลูกเสือมัคคุเทศก์ ณ โรงแรมเอส.ดี.อเวนิว เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร
เข้าชม : [29]
30 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ณ ห้องประชุมดอกบัว (ชั้น 2 ) อาคารบงกช โรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี นายดำร
เข้าชม : [36]
29 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.30 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการเรียน การสอนกัญชาทางการแพทย์ ดำเนินโครงการโดย กศน.อำเภอแคนดง ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านด่าน และ กศน.อำเภอบ้
เข้าชม : [42]
29 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 29 มิถุนายน เวลา 08.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัด และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พ
เข้าชม : [39]
26 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายธนากร ดอนเหนือ รองเลขาธิการ กศน. มอบนโยบาย แนวทางการดำเนินงาน กศน. และให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 255
เข้าชม : [50]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบนโยบายและแนวทางการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ตามโครงการประชุม เชิงปฏิบัติการส้รางข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุ
เข้าชม : [41]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ได้รับมอบจาก นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์ฯ ประจำเด
เข้าชม : [30]
25 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 25 มิถุนายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ให้สัมภาษณ์รายการที่นี่บุรีรัมย์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดบุรีรัมย์ FM 101.75 MHz : AM 136 KHz และไลฟ์สด ผ่านทาง Facebook สำนักงาน กศน.จังหวัดบุร
เข้าชม : [36]
18 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 18 มิถุนายน 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นิเทศติดตามผลการขับเคลื่อนการดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อน กศน.อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [46]
16 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 16 มิถุนายน นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติตามแผนแม่บทด้านความมั่นคง ณ ห้องประชุมโรงแรมเครสโก้ โฮเทล จังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีท่านดำรงชัย เนรมิตตกพงศ์
เข้าชม : [35]
15 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 15 มิถุนายน เวลา 08.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงานกศน.จังหวัดบุรีรัมย์ นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง
เข้าชม : [55]
10 / มิ.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 10 มิถุนายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมต้อนรับและรับการตรวจราชการตามนโยบายการตรวจราชการ เฉพาะด้าน ( Agenda Based) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ กศน.ตำบลร่อนทอง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [63]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 5/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี