[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

3 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะทิง อ
เข้าชม : [30]
3 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [29]
31 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นายยกฤติกร ทวียศปรีชา และนายสุริยะ เสริมจันทร์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและจิตอาสา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563..นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา และนายสุริยะ เสริมจันทร์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม : [24]
30 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอปร
เข้าชม : [26]
30 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนช
เข้าชม : [20]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
ช่วงบ่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตำบลบ้านไทร อำเภ
เข้าชม : [21]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
เข้าชม : [22]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบ
เข้าชม : [21]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [20]
23 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วิทยาลัยเทคบุรีรัมย์ และ กศน.อำเ
เข้าชม : [27]
23 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ตำบล
เข้าชม : [24]
22 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอแคนดง...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.แคนดง และห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง โดยเน้นทักษะก
เข้าชม : [32]
21 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอังกูร แจ้งกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ
เข้าชม : [25]
21 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวพวงแข ด่านนอก นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมประชุมคณะทำงานตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ. 2563 ณ ห้องประชุมชั้น 2 สำนักงานสวัสดิก
เข้าชม : [29]
21 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมประชุมพิจารณาการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานเพื่อรับรางวัลพระพฤหัสบดี ประจำปี พ.ศ.2
เข้าชม : [28]
21 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนาโพธิ์...
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนาโพธิ์ และห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโพธิ์ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนอมรสิริสามัคคี ตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์
เข้าชม : [27]
20 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนาโพธิ์...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนาโพธิ์ และห้องสมุดประชาชนอำเภอนาโพธิ์ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ ตำบลบ้านดู่ อำเภอนาโพธิ์ โ
เข้าชม : [40]
20 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้ นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และนางสาวปรียาพัตร นามเคน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเปิดศูนย์คุ้
เข้าชม : [31]
20 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 20 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมจัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออก
เข้าชม : [28]
17 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์....
วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน. จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมจัดงานแถลงข่าว ผลการทำงาน “1 ปี ณ วังจันทรเกษม สะท้อนงาน สะท้อนคน กับ กนกวรรณ วิลาวัลย์” โชว์ผลงานชิ้นโบว์แดง กศน.-สช.-สลช. ชูแผ่นเดินหน้าสร้างก
เข้าชม : [41]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี