[x] ปิดหน้าต่างนี้
 
 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

2 / ต.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [68]
2 / ต.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง ครูผู้สอนคนพิการ
เข้าชม : [60]
2 / ต.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงาน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคนภายนอกปฏิบัติงานตำแหน่ง ครู ปวช. / เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล และ พนักงานบริการ
เข้าชม : [94]
21 / ก.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2561
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อน้ำดื่ม เดือน กันยายน 2561
เข้าชม : [74]
5 / ก.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [111]
27 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 รายวิชาเลือก
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์ข้อสอบปลายภาคเรียนท่ี 1/2561 รายวิชาเลือก
เข้าชม : [137]
22 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก จำนวน 1 คัน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เข้าชม : [130]
16 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถ
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน และรถบรรทุก (ดีเซล) ขับเคลื่อน 4 ล้อ
เข้าชม : [160]
8 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(รายวิชาเลือกเสรี)
การอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(รายวิชาเลือกเสรี) ระหว่างวันที่ 7-9 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรม เดอ ศิตา ปริ้นเซส บุรีรัมย์
เข้าชม : [185]
7 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
เข้าชม : [175]
6 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถตู้โดยสาร 12 ที่นั่ง (ดีเซล)และรถบรรทุก (ดีเซล)ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค๊บ
เข้าชม : [161]
2 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน สิงหาคม 2561
เข้าชม : [143]
2 / ส.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
เข้าชม : [138]
4 / ก.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กรกฏาคม 2561
เข้าชม : [171]
4 / ก.ค. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ
เข้าชม : [112]
26 / มิ.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซ่อมเครื่องปรับอากาศ
เข้าชม : [97]
19 / มิ.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2561
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน มิถุนายน 2561
เข้าชม : [167]
24 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่ม
เข้าชม : [189]
24 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 19 รายการ
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน
เข้าชม : [185]
24 / เม.ย. / 2561 : ทดสอบหมวดหมู่
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดซื้อวัสดุงานก่อสร้าง
เข้าชม : [136]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/4 ->
<< 1 2 3 4 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี