[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

30 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
เข้าชม : [44]
29 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นัั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [48]
29 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์...
ายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบุรีรัมย์...
เข้าชม : [39]
28 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
วันนี้ นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 / 2563...
วันนี้ นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 5 / 2563...
เข้าชม : [56]
24 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ...
วันที่ 24 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ 90 วัน ...
เข้าชม : [39]
23 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
วันที่ 23 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
เข้าชม : [44]
22 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ
เข้าชม : [35]
22 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
วันที่ 22 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ สวัสดีและรายงานตัว
วันที่ 22 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากรสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าพบ สวัสดีและรายงานตัว
เข้าชม : [60]
20 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [26]
17 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ชุดความรู้ สำหรับประชาชน เรื่องควรรู้ COVID-19
สำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ 7 ลพบุรี กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ ได้รวบรวมชุดความรู้สำหรับประชาชน เรื่องความรู้ COVID-19
เข้าชม : [36]
17 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
คู่มือดูแลตัวเองสำหรับประชาชน
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส) แจกคู่มือสู้!โควิด-19 ฉบับประชาชน ดาวน์โหลดได้ที่นี่
เข้าชม : [37]
16 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ในวันที่ 16 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
ในวันที่ 16 เมษายน 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ และนางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ พร้อมบุคลากร สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
เข้าชม : [87]
14 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ เช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [41]
14 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาราคาเช่ารถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน
เข้าชม : [38]
14 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการติดตามข้อมูลของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid 19)
เข้าชม : [25]
10 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศนจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (e-bidding)
เข้าชม : [45]
9 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่องประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างเหมาบุคคลภายนอกปฏิบัติงาน ตำแหน่ง ครูประจำศูนย์การเรียนชุมชน (ครู ศรช.)
เข้าชม : [52]
7 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งดีเซล
ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศเผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่งดีเซล
เข้าชม : [34]
3 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เข้าชม : [39]
3 / เม.ย. / 2563 : ประกาศ
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
ร่าง ประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
เข้าชม : [41]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 3/11 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี