[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

31 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และกศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 31 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีร
เข้าชม : [17]
28 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาคุณภาพการบริการจัดการของสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 25 - 27 สิงหาคม 2563 ณ อนัทยารีสอร์ท อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
เข้าชม : [37]
20 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอคูเมือง..
วันที่ 20 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ กศน.อำเภอคูเมือง และห้องสมุดประชาชนอำเภอคูเมือง ออกให้บริการส่งเสริมการอ่าน ร่วมกับหน่วยแพทย์อ
เข้าชม : [62]
19 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์..
วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ และห้องสมุดรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให
เข้าชม : [39]
18 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทไธสง..
วันที่ 18 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทไธสง และห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเค
เข้าชม : [55]
17 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทไธสง...
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอพุทไธสง และห้องสมุดประชาชนอำเภอพุทไธสง ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเค
เข้าชม : [57]
17 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย...
วันที่ 17 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีร
เข้าชม : [35]
11 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 13.00 น. นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านกรวด และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านกรวด ออกให้บริการโครงการส่งเสร
เข้าชม : [47]
11 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอบ้านกรวด และห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านกรวด ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุด
เข้าชม : [32]
11 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมปฏิบัติการเพื่อสร้างการ
เข้าชม : [33]
10 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการจััดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเ
เข้าชม : [40]
10 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอละหานทราย...
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอละหานทราย และห้องสมุดประชาชนอำเภอละหานทราย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร ตำบลบตาจง อำเภอละหาน
เข้าชม : [28]
10 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธง ร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีร
เข้าชม : [25]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการบรรณารักษ์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี และห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประเมินผลงานของเจ
เข้าชม : [27]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 7 สิหาคม 2563 นายเอกราช ชวีวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดบุรีรัมย์ (
เข้าชม : [31]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันนที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ณ ห้องประชุมสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
เข้าชม : [29]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 7 สิหาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุริยะ เสริมจันทร์ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมการติดตามการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อจัดกา
เข้าชม : [30]
6 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนางรอง...
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.นางรอง และห้องสมุดประชาชนอำเภอนางรองออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง โดยเน้นทั
เข้าชม : [33]
5 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงพัน อำ
เข้าชม : [25]
4 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ และห้องสมุดรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) โดยเน้น
เข้าชม : [26]

กำลังแสดงหน้าที่ <- 2/15 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี