[x] ปิดหน้าต่างนี้
 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ : ทั้งหมด
  

7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ...
วันที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการโครงการบรรณารักษ์สัญจร ณ โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี และห้องสมุดประชาชน \\\"เฉลิมราชกุมารี\\\" อำเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ เพื่อประเมินผลงานของเจ
เข้าชม : [3]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 7 สิหาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหาจักรี จังหวัดบุรีรัมย์ (ครั้งที่ 4 ปี 2564) ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดบุ
เข้าชม : [5]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันนที่ 7 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมภาคีเครือข่ายและกิจการพิเศษ รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมเพื่อจัดทำและปรับปรุงแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับภัยคุกคามความมั่นคงของจังหวัด ณ ห้องประชุมสมาคมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จังหวัดบุรีรัมย์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมี
เข้าชม : [5]
7 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 7 สิหาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายสุริยะ เสริมจันทร์ ได้รับมอบหมายเข้าร่วมประชุมการติดตามการจัดทำสื่อวีดิทัศน์ เพื่อจัดกา
เข้าชม : [4]
6 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอนางรอง...
วันที่ 6 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.นางรอง และห้องสมุดประชาชนอำเภอนางรองออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองกง ตำบลบ้านสิงห์ อำเภอนางรอง โดยเน้นทั
เข้าชม : [7]
5 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 5 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองผักโพด หมู่ที่ 3 ตำบลแสลงพัน อำ
เข้าชม : [5]
4 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์...
วันที่ 4 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ ห้องสมุดประชาชนจังหวัดบุรีรัมย์ และห้องสมุดรถไฟจังหวัดบุรีรัมย์ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) โดยเน้น
เข้าชม : [3]
3 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองซอแซ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองกะทิง อ
เข้าชม : [10]
3 / ส.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย
วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 08.00 น. สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ จัดกิจกรรมเข้าแถวหน้าเสาธงร้องเพลงชาติไทย โดยได้จัดขึ้นทุกวันจันทร์ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [10]
31 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นายยกฤติกร ทวียศปรีชา และนายสุริยะ เสริมจันทร์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการประชาชนและจิตอาสา
วันที่ 31 กรกฎาคม 2563..นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายกฤติกร ทวียศปรีชา และนายสุริยะ เสริมจันทร์ ร่วมพิธีเปิดซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ
เข้าชม : [10]
30 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
่ายวันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองม่วง ตำบลประโคนชัย อำเภอปร
เข้าชม : [11]
30 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตำบลโคกมะขาม อำเภอประโคนช
เข้าชม : [9]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
ช่วงบ่าย วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านโคกสำโรง ตำบลบ้านไทร อำเภ
เข้าชม : [9]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอประโคนชัย...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.ประโคนชัย และห้องสมุดประชาชนอำเภอประโคนชัย ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านโคกกลาง ตำบลโคกม้า อำเภอประโคนชัย
เข้าชม : [10]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานเปิดโครงการประชุมชี้แจงแนวทางการประเมิน คุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ.2562 สังกัดสำนักงาน กศน.จังหวัดบ
เข้าชม : [10]
29 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 จังหวัดบุรีรัมย์
เข้าชม : [9]
23 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ เข้าร่วมตรวจประเมินกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2563 โดยสำนักงานสวัสดิการคุ้มครองแรงงานจังหวัดบุรีรัมย์ ณ วิทยาลัยเทคบุรีรัมย์ และ กศน.อำเ
เข้าชม : [13]
23 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ...
วันที่ 23 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอลำปลายมาศ และห้องสมุดประชาชนอำเภอลำปลายมาศ ร่วมออกให้บริการหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา ตำบล
เข้าชม : [11]
22 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อำเภอแคนดง...
วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 กลุ่มส่งเสริมการศึกษาตามอัธยาศัย สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับ กศน.อ.แคนดง และห้องสมุดประชาชนอำเภอแคนดง ออกให้บริการโครงการส่งเสริมการอ่านห้องสมุดเคลื่อนที่ (รถโมบาย) ณ โรงเรียนบ้านสระบัว ตำบลสระบัว อำเภอแคนดง โดยเน้นทักษะก
เข้าชม : [18]
21 / ก.ค. / 2563 : ประกาศ
การประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563
วันที่ 21 กรกฎาคม 2563 นางสาวผกาวดี สุขศิริสวัสดิกุล รองผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ มอบหมายให้นายอังกูร แจ้งกร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2563 ณ
เข้าชม : [16]

กำลังแสดงหน้าที่ 1/13 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>


 
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย  จังหวัดบุรีรัมย์
ถนนบุรีรัมย์ - ประโคนชัย ตำบลเสม็ด  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ โทรศัพท์ 044 - 611 - 689
โทรสาร  044 - 613 - 391  buriram
@buriram.nfe.go.th
Powered by MAXSITE 1.10   Modify by   นิกร เกษโกมล   Version 2.05HD  Update by   นายบุญมา มาดี