รายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย จังหวัดบุรีรัมย์
 
วันที่บันทึก : เลขที่โครงการ : เลขที่คุมสัญญาe-GP : การเบิกจ่าย : สถานศึกษา : รหัสงบประมาณ : เลขที่ใบPO : เลขที่เอกสารรับพัสดุ :
 
ลำดับ ว/ด/ป/ที่บันทึก เลขที่โครงการ เลขคุมสัญญา e-GP ชื่อโครงการ จำนวนเงิน ข้อมูลผู้ประกอบการ เอกสารส่งมอบงาน เล่มที่ เลขที่ สถานศึกษา งบประมาณ เลข ID เลขที่ใบPO เลขที่เอกสารรับพัสดุ ข้อมูล
12127 มี.ค. 255757035247240 570314220152    วัสดุ โครงการศูนย์ฝึกฯ ตำบลสองชั้น (ถอยลูกบอล) 10,000.00 ร้านน้องหญิง ใบส่งของ 1 14 กระสัง คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3221   บอล2 รายงานขอซื้อ รหัส งปม.ผิด บอล 5 รหัส งปม.ผิด
12227 มี.ค. 255757035252628 570314220600    วัสดุ โครงการศูนย์ฝึกฯ ตำบลกันทรารมย์ (ถอยลูกบอล) 10,000.00 หมอเกษตร 22 ใบส่งของ 1 4 กระสัง คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3237   บอล2 รายงานขอซื้อ รหัส งปม.ผิด บอล 5 รหัส งปม.ผิด
12327 มี.ค. 255757035254234 570314220946    วัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ ตำบลศรีภูมิ (ถอยลูกบอล) 10,000.00 ร้านหมอเกษตร22 ใบส่งของ 1 5 กระสัง คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3240   บอล2 รายงานขอซื้อ รหัส งปม.ผิด บอล 5 รหัส งปม.ผิด
12427 มี.ค. 255757035255299 570314221261    วัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ ตำบลกระสัง (ถอยลูกบอล) 10,000.00 ร้านคูณพานิช ใบส่งของ 37 14 กระสัง คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3238   บอล2 รายงานขอซื้อ รหัส งปม.ผิด บอล 5 รหัส งปม.ผิด
12527 มี.ค. 255757035256391 570314221406    วัสดุ โครงการศูนย์ฝึกอาชีพฯ ตำบลชุมแสง (ถอยลูกบอล) 20,000.00 ร้านยิ่งเจริญทรัพย์ ใบส่งของ 6 290 กระสัง คก.ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน รหัส 47004 3239   บอล2 รายงานขอซื้อ รหัส งปม.ผิด บอล 5 รหัส งปม.ผิด
12627 มี.ค. 255757035279917 570305017235    จัดจ้างพิมพ์หนังสือและคู่มือการเรียนรู้โครงการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน 100,500.00 บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด ใบส่งของ - SV2554/0002843 โนนดินแดง คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 3309   
12727 มี.ค. 255756115177085 561114137337    จัดซื้อสื่อ หนังสือ กศน.ตำบล(ถอยลูกบอล) 30,000.00 ร้านวาสนาพาณิชย์ ใบส่งของ  WSC56-0081 นางรอง กิจกรรม กศน. รหัส 4705 1520   บอล 5 ใบสั่งซื้อค่าปรับ 0.2
12827 มี.ค. 255757015050708 570314049375    ซื้อวัสดุ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 48,520.00 ร้านแหลมทองวิทยา ใบส่งของ 048 2377 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 1196 7004868548 8000292817 
12927 มี.ค. 255757035103258 570314078649    จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบสำรวจการเรียนรู้ (ถอยลูกบอล) 50,000.00 ร้านมังกร โอเอ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ใบส่งของ 009 25 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3006   บอล 5 ข้อ 5 คิดค่าปรับ 0.1 เนื่องจากเป็นการจ้าง
13027 มี.ค. 255757035107657 570314080067    จัดจ้างถ่ายเอกสารแบบประเมินระดับการเรียนรู้หนังสือของประชากรวัยแรงงาน (ถอยลูกบอล) 10,000.00 ร้านมังกร โอเอ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ใบส่งของ 010 8 ประโคนชัย ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2511   บอล 4 เลขที่ ศธ ผิด บอล 5 ข้อ 5 การจ้างคิดค่าปรับ 0.1
13127 มี.ค. 255757035069995 5703141719964    ซื้อวัสดุ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 16,810.00 ร้านแหลมทองวิทยา ใบส่งของ 031 1549 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2188   บอล 4 เลขที่บันทึกข้อความ เป็นเลขเดียวกันกับ บอล 2(แก้ไขแล้ว)
13227 มี.ค. 255757035099522 570314174507    ซื้อวัสดุ กศน.อำเภอเมืองบุรีรัมย์ 22,740.00 ร้านแหลมทองวิทยา ใบส่งของ 002 0097 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2568   บอล 4 เลขที่บันทึกข้อความ ต้องมากกว่า บอล 2(แก้ไขแล้ว)
13327 มี.ค. 255757035268087 570314211385    ซ์้อวัสดุเครื่องครัว 43371 ร้านก้ำหมง ใบส่งของ 008 0388 เมืองบุรีรัมย์ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2229 7004920160 8000344416 
13427 มี.ค. 255757035117999 570314212659    ซื้อผ้าออร์แกนซ่า (ถอยลูกลอล) 7,436.00 บ.สวัสดีเอ็ดดูเคชั่นเซ็นเตอร์ จำกัด ใบส่งของ   บ้านด่าน ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 2975 7004918249 8000343517 
13527 มี.ค. 255757035200814 570314214897    ซื้อวัสดุ (ถอยลูกบอล) 24,000.00 บ.บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ   บ้านด่าน ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 162 7004920156 8000344330 
13626 มี.ค. 255757035068487 570314049027    จ้างพิมพ์หนังสือคู่มือการเรียนรู้(ถอยลูกบอล) 67,200.00 บริษัท อันลิมิต พริ้นติ้ง จำกัด ใบส่งของ  sv2554/0002830 บ้านใหม่ฯ คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 2787 7004900032 8000324307 
13726 มี.ค. 255757035259460 570314205627    ซื้อวัสดุโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาเทียบระดับการศึกษา ครั้งที่ 2/2556 24,550.00 บริษัท บุรีรัมย์สุทธิสิริ จำกัด ใบส่งของ - BSI14-0221 หนองกี่ คก.พัฒนาการเทียบโอนความรู้ รหัส 47005 2488    โครงการพัฒนาการเทียบโอนความรู้ (ใช้ชื่อให้ถูก) บอล 5 รหัส งปม.ผิด
13826 มี.ค. 255757035144175 570314109758    จัดซื้อชุดสื่อการเรียนการสอนอาเซียนศึกษา 12,500.00 หจก.อีโคโน่ ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส ใบส่งของ - IV56-01652 ปะคำ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3058 7004919857 8000344411 
13926 มี.ค. 255757035227604 570314179236    ซื้อชุดสื่อประชาคมอาเซียน โดยวิธีตกลงราคา 47,350.00 บริษัท สรรพสื่อ จำกัด ใบส่งของ  IV57/01/001 ลำปลายมาศ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3223 7004919329 8000343512 
14026 มี.ค. 255757035258641 570314204140    ซื้อวัสดุโครงการภูมิปัญญาทางบัญชีสร้างวิถีสู่อนาคต 9,000.00 หจก.ปาเมธ ใบส่งของ  IV570320010 ลำปลายมาศ ค่าจัดการเรียนการสอน รหัส 500009 3241 7004920151 8000344413 

หน้า : [ผ่านมา][ถัดไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21