เข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
 


                                          แจ้งสถานศึกษา
        กรณีโครงการที่ได้รับเลขที่ PO สถานศึกษาถอยลูกบอลและขอเลขที่ PO ใหม่
กรุณาวงเล็บท้ายโครง ตัวอย่าง จัดซื้อวัสดุ(ถอยลูกบอล)


                                                                                                                                       
สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดบุรีรัมย์
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ